NovinkyOpera

Lenka Nota│Olga Sommerová: JSEM KNĚŽNA BLÁZNŮ (brněnská derniéra)

12. prosince 2019 v 19.00, Reduta (Divadelní sál), Zelný trh 4, Brno

Komorní opera o Boženě Němcové se po roce navrací do brněnské Reduty svou třetí reprízou.

Hudba: Lenka Nota Foltýnová

Libreto: Olga Sommerová

Dirigentka: Gabriela Tardonová

Režie: Kristiana Belcredi

Scéna a kostýmy: Sylva Marková

Obsazení:

Božena Němcová: Jarmila Balážová

Josef Němec: Lukáš Rieger

Komentátoři – Hosté – Udavači – Děti:

Aneta Podracká Bendová (soprán)

Pavla Radostová (alt)

Martin Javorský (tenor)

Aleš Janiga (bas)

Premiéra: 17. 11. 2017 ve 20.00, Brno, Zelný Trh, Reduta
První repríza: 18. 11. 2018 v 16.00, Brno, Zelný Trh, Reduta

Druhá repríza: 13. 5. 2018 v 17.00, Brno, Zelný Trh, Reduta

„Božena Němcová je prvá žena, jež v Čechách nesla na svých bedrech dvojí osud, z nichž jeden byl žalostnější druhého: osud básnířky a osud ženy, jež měla odvahu jednat podle svého srdce.“

            Vladislav Vančura

O opeře:

Komorní opera JSEM KNĚŽNA BLÁZNŮ vznikala několik let. Je rozdělena do devíti obrazů a závěrečného Epilogu a mapuje soukromý i tvůrčí život první české spisovatelky. Libreto na základě její korespondence, básní Františka Halase, Vladimíra Holana a Františka Pavlíčka sepsala dokumentaristka Olga Sommerová. V hlavní roli Boženy Němcové se představí mladá talentovaná pěvkyně Jarmila Balážová. Mluvenou roli jejího muže ztělesní herec Lukáš Rieger. Je to jediná mluvená role v opeře a to proto, že Josef Němec svým ryze realistickým pohledem jaksi nezapadal do světa své snivé ženy. Nástrojové obsazení je vzhledem k tématu tradiční – flétna, hoboj, klarinet, fagot, klavír a smyčce. Postavy ze života Boženy Němcové ztělesňuje čtyřčlenný sbor.

Boženu Němcovou zná každý především jako autorku Babičky. O jejím velmi pozoruhodném osobním i profesním životě, politických a emancipačních aktivitách, i na dnešní dobu moderních názorech, fascinující korespondenci, se ví málo. Její touha po osobní a společenské svobodě může být vzorem i dnešním ženám a mužům. Svými, nejen na svou dobu mimořádnými literárními schopnostmi, čestným, vzdorným, statečným, a proto bolestným životem a svobodomyslnými na nikom a ničem nezávislými názory vynikala nad dobové horizonty a nepřestala být ani v našem století velkou inspirací a jednou z největších žen, které se v naší zemi zrodily. Dodnes se bohužel jejímu uměleckému i společenskému odkazu nedostává zasloužilé pozornosti. Ukázat Boženu Němcovou jako statečnou, svobodnou, talentovanou a nezávislou tvůrčí bytost, bylo hlavním záměrem díla.

Božena je přítelkyní všech českých žen, které nerezignovaly na touhu po osobní i společenské svobodě. Je pro nás výzvou a zárukou, že lze zvednout hlavu navzdory zakořeněným předsudkům. Inspiruje nás k odvaze myslet a konat jinak, než se od nás žen od věků očekávalo, nacházet svou identitu a sebeúctu.

            Olga Sommerová, autorka libreta

Vstupenky k dostání v předprodeji NdB.

Premiérové diversní uvedení opery o Boženě Němcové recenzovali Olga Janáčková pro Operu plus, Petra Švandová pro Brno město hudby, Boris Klepal pro Hospodářské noviny, Lukáš Pavlica pro Harmonii on-line a Jaroslav Tuček pro Divadelní noviny on-line.
V kontextu nové operní tvorby nad premiérovým uvedením rozvažoval Josef Herman pro Divadelní noviny.
Obsáhlá recenze Kateřiny Hnátové na premiérové uvedení 17. 11. 2018 také v revue Opus musicum 2/2018. Rozhovor Petra Vebera s Lenkou Notou pro Opus musicum.

O první opeře Lenky Noty na libreto Olgy Sommerové rozpráví se skladatelkou Boris Klepal v rámci rozhlasové Reflexe.

Kompletní záznam opery

Tisková zpráva:

Program předešlých repríz ke stažení: