NovinkyOrchestr

Musica Slovaca: slovenská a Slovenskem inspirovaná tvorba 20. a 21. století

Orchestr Opera Diversa
12. dubna 2018, 19.00, Brno, konvent Milosrdných bratří Druhý projekt z výroční koncertní řady SLOVENSKO v BRNĚ přináší diversní přehlídku slovenských a Slovenskem inspirovaných skladeb pro komorní orchestr včetně české premiéry díla Petera Zagara V kruhu (2015). Ensemble Opera Diversa pro rok 2018 připravil speciální koncertní řadu SLOVENSKO V BRNĚ. V záplavě všemožných oslav státnosti se někdy možná zapomíná zdůraznit, že před sto lety vzniklo Československo. Brno, v naší perspektivě jakási arkádie pro hudební i divadelní experimenty, se v diversním pojetí stane tento rok prostorem pro slovenskou hudební tvorbu 20. a 21. století. Jakoby nové, teprve dvacet pět let trvající hranice mezi oběma státy stihly vytvořit i určité bariéry ve vnímání a proudění repertoáru, který si zaslouží pozornost. V Kaprálových Uspávankách (1932) na slovenské lidové texty a v Bartókových Vesnických scénách se představí mezzosopranistka Jarmila Balážová. Partu sólových houslí ve skladbách Ilji Zeljenky a Alexandra Moyzesa se ujme Milan Paľa. Vůbec poprvé s Ensemble Opera Diversa vystoupí také klavíristka Katarína Paľová, a to ve zmíněných Bartókových písních a v Concerto mosso Jevgenije Iršaie. Program: Ilja Zeljenka: Musica slovaca 6′ Václav Kaprál: Uspávanky 10′ Ladislav Burlas: Planctus pro smyčce 12′ Jevgenij Iršai: Concerto mosso pre klavír a smyčce (2017) 10′ – Béla Bartók: Vesnické scény, 5 slovenských písní pro zpěv a klavír (1924) 12′ Alexander Moyzes: Musica istropolitana 8′ Peter Zagar: V kruhu (2015, česká premiéra) 10′ Wojciech Kilar: Orawa 8′     Katarína Paľová, klavír Milan Paľa, housle Jarmila Balážová, mezzosoprán Gabriela Tardonová, dirigentka