NovinkyOrchestr

Nové CD – Jan Novák, Vol. 1

Na sklonku roku 2015  vyšlo nové CD, úplně první v diversní produkci. Pod taktovkou Gabriely Tardonové nahrál Ensemble Opera Diversa v září a listopadu Hobojový a Klavírní koncert Jana Nováka (1921–1984) se sólisty Alicí Rajnohovou a Vilémem Veverkou. Dramaturgií tak soubor pokračuje v důsledném mapování ne zcela doceněného díla novoříšského rodáka a jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů 20. století. Jedná se o první CD ze zamýšlené řady, proto je také věnováno Novákovým raným dílům, jejichž dosavadní nahrávky nebyly veřejně přístupné.

Slavnostní prezentace CD proběhne po skončení koncertu Ensemble Opera Diversa 10. 2. 2016 v Redutě.

CD vychází za finanční podpory Ministerstva kultury, statutárního města Brna a programu Partnerství OSA.

více