CD Jan Novák, Vol. 2

Pozoruhodnému a stále ne zcela doceněnému dílu Jana Nováka se Ensemble Opera Diversa začal cíleně věnovat v roce 2014. V rámci tří koncertů s názvem Město jako hudba uvedl vždy alespoň jedno Novákovo dílo. Tehdejší třicetileté výročí úmrtí bylo jen prvotním impulsem. Nadšení a porozumění, s jakým orchestr a dirigentka Gabriela Tardonová přistoupili hned k prvnímu projektu, uvedení Klavírního koncertu (1949) s Alicí Rajnohovou, vedlo k postupnému nastudování dalších skladeb. Ve spolupráci s Vilémem Veverkou a Alicí Rajnohovou natočil Ensemble Opera Diversa v roce 2015 své vůbec první CD ve vlastní produkci (Jan Novák vol. 1), obsahující Koncert pro klavír a smyčcový orchestr a Koncert pro hoboj a komorní orchestr. Druhé CD s díly Jana Nováka obsahuje naopak dvě zralá díla a jednu juvenilii v podobě cyklu pro mezzosprán a komorní orchestr na výňatky ze starozákonní knihy Písně písní Carmina Sulamitis. Jde o skvost, který i vzhledem k datu vzniku (1946/1947) snad vůbec nejintenzivněji z Novákových děl stylově odkazuje k dílu Leoše Janáčka a Pavla Haase. Nová nahrávka mimo jiné zúročuje dlouhodobou spolupráci Ensemble Opera Diversa a mezzosopranistky Lucie Hilscherové. Nahrávku tří Novákových kompozic otevírá zdánlivě nenápadný souzpěv ód, Odarum concentus pro smyčcový orchestr (1973). Je ideálním vybídnutím k dalšímu naslouchání Novákově svrchované hudební řeči, úvodem neokázalým, kompozicí lákající k opakovanému poslechu. Choreae vernales (1980), Jarní tance pro flétnu a komorní orchestr, svému názvu navzdory překvapují melancholičností. Jan Novák (1921–1984) Odarum concentus pro smyčcový orchestr (1973) Con moto – Allegro – AndanteAllegrettoAllegro Choreae vernales pro flétnu a komorní orchestr (1980) Con liberta. Alegretto – Andante – Lento. Allegro Carmina Sulamitis pro mezzosoprán a komorní orchestr (1946/1947)
  1. Allegro (Osculetur me)
  2. Intermezzo
  3. Andante (Leva eius)
  4. Andante (Ego dormio)
  5. Sostenuto (Donec aspiret dies)
  6. Allegro (Pone me ut signaculum)
Kristina Vaculová – příčná flétna Lucie Hilscherová – mezzosoprán Gabriela Tardonová – dirigentka Ensemble Opera Diversa koncertní mistr Jan Bělohlávek hudební režie: Mgr. Tomáš Řezníček zvukový mistr: Aleš Dvořák produkce: Lubor Pokluda, Lukáš Baumann, Magdalena Dostálová texty: Martin Flašar anglický překlad: Pavel Drábek grafika: Sylva Marková dramaturg a umělecký vedoucí: Vladimír Maňas Nahráno v Obřadní síni Vojenské nemocnice v Brně-Zábrdovicích ve dnech 2. 10. (Carmina Sulamitis), 13. 11. (Choreae vernales) a 19. 11. (Odarum concentus) 2016. CD vychází za finanční podpory Ministerstva kultury, statutárního města Brna a programu Partnerství OSA. CD v ceně 200 Kč (+ případné poštovné, osobní předání možné v Brně) k vyžádání u diversní produkce: Lukáš Baumann +420 776 178 254 ensemble@operadiversa.cz Vladimír Maňas +420 777 948 214 vladimir.manas@operadiversa.cz