projekty

Ve smyslu hledání a dotváření vlastní poetiky soubor usiluje o vznik posluchačsky zajímavých programů – nepřináší banální nebo notoricky známé kusy, vyhýbá se ale i úzkému vřazení do proudu soudobé vážné hudby. Svou dramaturgií i interpretačním nasazením usiluje o dialog s otevřeným posluchačem. Jednotlivé programy obvykle propojují tvorbu 20. století se skladbami soudobými, především díly kmenového autora Ensemble Opera Diversa Ondřeje Kyase a spřízněných autorů. V premiéře tak orchestr uvedl díla Františka Emmerta, Maximiliana Kreuze, Ondřeje Štochla a Petera Grahama.

„Ensemble Opera Diversa je uskupení hudebníků a zpěváků, kteří chtějí neotřelá díla předvádět publiku v různých zajímavých prostředích. Je sympatické, že jim však nejde primárně o efekty, ale o kvalitní a profesionální provedení a daří se jim to.“ Karla Hofmannová v recenzi na uvedení Stabat Mater Ondřeje Kyase (22. 3. 2010) pro Hudební rozhledy.
„Ensemble Opera Diversa se daří interpretačně, mimořádná je promyšlenost dramaturgie, která nedělá kompromisy s většinovým vkusem a neveze se na obecně známých skladbách.“ Boris Klepal v recenzi na koncert Hlas Ameriky (2. 3. 2015) pro časopis Harmonie.
Realizované projekty od roku 2010 Chrámové koncerty 2011: 2013: 2014: Město jako hudba 2015: k 70. výročí konce 2. světové války 2016: tradice vs. inovace 2017: re-formace 2018: SLOVENSKO v BRNĚ Komorní projekty