Písně, tance, uspávanky

Premiéra 20. září, 19.00, Reduta, Zelný trh, Brno Písňové cykly Bohuslava Martinů a Jana Nováka, Uspávanky Václava Kaprála a Choreae Vernales Jana Nováka Ensemble Opera Diversa Lucie Hilscherová, mezzosoprán Kristina Vaculová, flétna Gabriela Tardonová, dirigentka eod_20092016_vizual Ensemble Opera Diversa se již více jak pět let věnuje systematicky mapování české hudby 20. a 21. století. V souvislosti s Rokem české hudby 2014 připravila unikátní cyklus Město jako hudba, představující skladby autorů spojených s Brnem. Každý ze tří koncertů zahrnoval skladby Jana Nováka (1921–1984) a vedle děl Leoše Janáčka, Vítězslavy Kaprálové či Pavla Haase zazněla díla současných autorů (František Emmert, Miloš Štědroň, Ondřej Kyas). Nepochopitelnou mezeru v provozování i nahrávání jedinečného a zároveň přístupného díla Jana Nováka pak Ensemble Opera Diversa postupně zaplňuje dalšími koncertními projekty i nahrávkami. Po CD Jan Novák vol. 1 (obsahující rané koncerty pro hoboj a pro klavír) připravuje Ensemble Opera Diversa obdobné CD vol. 2 se třemi díly Jana Nováka: Choreae vernales, Carmina Sulamitis a Odarum concentus. Uvedené skladby Jana Nováka jsou osou zářijového koncertu Ensemble Opera Diversa. Diversní akcent na málo známé či původní české skladby spočívá v zařazení ve své době oceňovaných Uspávanek Václava Kaprála pro mezzosoprán a komorní orchestr a brněnská premiéra Nového Špalíčku Bohuslava Martinů v úpravě Jiřího Temla pro komorní ansámbl. Sólových vokálních partů se ujala vynikající a renomovaná mezzosopranistka Lucie Hilscherová, která s Ensemble Opera Diversa spolupracuje od roku 2011. První koncertní projekt sezóny 2016/2017 recenzovali Boris Klepal pro pro stanici Český rozhlas 3 Vltava zde a Tatiana Škapcová pro on-line verzi časopisu Harmonie zde.   Program: Jan Novák: Odarum concentus pro smyčce 13´ Bohuslav Martinů: Nový Špalíček (v úpravě J. Temla pro komorní ansámbl) 12´ Jan Novák: Choreae vernales pro flétnu a komorní orchestr 18´ Václav Kaprál: Uspávanky pro mezzosoprán a komorní orchestr 9´ Ondřej Kyas: Melodie pro smyčce 6´ Jan Novák: Carmina Sulamitis pro mezzosoprán a komorní orchestr 25´ dsc_2934