Bez názvu

Views Navigation

Navigace pro zobrazení Akce

Dnes

Exsultet

Českobratrský evangelický chrám Jana Amose Komenského („Červený kostel“) Komenského náměstí 2, Brno

V dramaturgii letošního chrámového koncertu se setkávají dva zdánlivě vzdálené světy: výběr Responsorií pozdně renesančního Carla Gesualda da Venosy s novým Exsultet kmenového autora Ondřeje Kyase, který z iniciativy souboru zkomponoval skladbu využívající „ustálenou“ instrumentaci diversního smyčcového orchestru obohacenou o vibrafon a kvarteto historických nástrojů. Ve spolupráci s komorním sborem Ensemble Versus tak vznikl program,…

ConTRIOlogy: Koncert premiér III

Provázek.sklep (Divadlo Husa na provázku) Zelný trh 294, Brno

Komorní koncert spřízněného komorního tělesa ConTRIOlogy navazuje na Koncert premiér I, kterýv diversní produkci zazněl na podzim roku 2021. I tentokrát je program složen výhradně ze světovýchpremiér děl autorů, kteří byli osloveni interprety večera. Kromě skladby pro sólový cimbál odbolivijského skladatele Edgara Alandii zazní čtveřice skladeb od tuzemských autorů: Vojtěcha Dlaska,Matouše Hejla, Iana Mikysky a Tomáše…