Chrámový koncert: Zagar, Hrušovský, Bernáth

1 - Main1

16. května 2018, 20.00, kostel sv. Augustina, Mírové náměstí, Brno

Třetí projekt z výroční koncertní řady SLOVENSKO v BRNĚ – duchovní skladby soudobých slovenských autorů s českými premiérou skladby Luboše Bernátha.

PROGRAM

Luboš Bernáth: Lauda Sion. Motetus instrumentalis pro smyčce 10′ (česká premiéra)

Ivan Hrušovský: Psalmus 120 pro sbor a capella 3′

Ivan Hrušovský: Musica paschalis pro varhany 10′

Peter Zagar: Apocalypsis Ioannis pro soprán a alt sólo, sbor a smyčce 30′


OBSAZENÍ

Ensemble Opera Diversa, koncertní mistr Jan Bělohlávek

Ensemble Versus, sbormistr Vladimír Maňas

Marek Paľa, varhany

Tereza Maličkayová, soprán

Jarmila Balážová, mezzosoprán

Gabriela Tardonová, dirigentka

Ensemble Opera Diversa pro rok 2018 připravil speciální koncertní řadu SLOVENSKO V BRNĚ. V záplavě všemožných oslav státnosti se někdy možná zapomíná zdůraznit, že před sto lety vzniklo Československo. Brno, v naší perspektivě jakási arkádie pro hudební i divadelní experimenty, se v diversním pojetí stane tento rok prostorem pro slovenskou hudební tvorbu 20. a 21. století. Jakoby nové, teprve dvacet pět let trvající hranice mezi oběma státy stihly vytvořit i určité bariéry ve vnímání a proudění repertoáru, který si zaslouží pozornost.

foto Vít Kobza

Program koncertu ke stažení:

Tisková zpráva:

Koncert se se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury a statuárního města Brna.