POZOR, ZMĚNA MÍSTA: ConTRIOlogy, koncert premiér

15. listopadu 2021 v Domě pánů z Kunštátu v Brně

Další informace naleznete také na facebookové události.

Uskupení ConTRIOlogy se zaměřuje na interpretaci soudobé klasické hudby a volnou improvizaci. Skladby na repertoáru se pohybují na pomezí klasické hudby a jazzu. Cílem tria je podněcovat skladatele k novým skladbám, a ty pak uvádět na svět v provedení, které je díky obsazení velmi specifické a přináší mnoho témbrových a zvukových možností. Na programu jejich připravovaného koncertu zazní v premiéře šest odlišných skladeb, každá z nich však dává svobodný prostor pro individuální interpretační přístup, ať už ze zvukového či z obsahového hlediska.

Synestetický týden Radima Hanouska zapojuje do hry naše smysly stejně jako text téhož názvu z pera surrealisty Jana Švankmajera. Skladba je plná chutí, barev, vůní a skrze Braillovo písmo také hmatových vjemů. Město Ondřeje Kyase čerpá z první knihy Michala Ajvaze a přenese nás do zákoutí současné Prahy plné fiktivní mytologie a historie, na kterou se díváme očima hrdiny, snílka a vyvržence hledajícího stopy ztracené civilizace s jejími prapodivnými kulty. Různost barev, jemné prolínání a hledání jejich odstínů – to najdeme ve skladbě Temporal Excitations Echoes Excitation Jiřího Lukeše, který použil tři tematicky příbuzné básně Nicholase Berghana a Bobuela. Autor pracuje s určitou parafrází jevu ozvěny jak v akustickém, tak v přeneseném slova smyslu jako ozvěny vzpomínek a emocí. Snová skladba Murmurent dans les brumes (Šeptej v mlhách) Aurese Moussonga vznikla pro sólový cimbál a zvukový záznam. Je kombinací notového zápisu s otevřenými improvizačními plochami, které jsou založeny na témbrech, rozšířených technikách hry na cimbál a vrstevnatosti hudebních ploch. Od Daniela Skály zazní skladba Studie obsahovosti 2 s podtitulem Charaktery, v níž autor zkoumá křehkou hranici mezi určujícím zápisem a interpretační svobodou. Game No. 4 – Con trio logic je další ze série skladeb Michala Wróblewského. Je inspirována společenským fenoménem, hrou. Jedná se o textovou partituru obsahující více či méně specifické pokyny, která je postavena na improvizaci.

PROGRAM:
Radim Hanousek: Synestetický týden /text Jan Švankmajer/ PREMIÉRA
Ondřej Kyas: Město /text Michal Ajvaz/ PREMIÉRA
Jiří Lukeš: Temporal Excitations Echoes Excitation /text Nicholas Berghane, Bobuel/ PREMIÉRA
Aurés Moussong: Murmurent dans les brumes PREMIÉRA
Daniel Skála: Studie obsahovosti 2: Charaktery PREMIÉRA
Michal Wróblewski: Game No. 4 – Con trio logic PREMIÉRA

OBSAZENÍ:
ConTRIOlogy:
Jana Vondrů zpěv
Žaneta Vítová akordeon
Michal Grombiřík cimbál

Koncert proběhne za všech aktuálně platných podmínek a opatření proti šíření koronaviru COVID-19.

Cena vstupenek: 150,- základní / 80,- snížené (senioři, studenti) / 50,- studenti hudebních oborů. Vstupenky budou k dostání na místě, případné rezervace jsou možné přes facebookové zprávy nebo prostřednictvím e-mailu ensemble@operadiversa.cz.

Koncert se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Brna.