Diversa na festivalu Moravský podzim 2021

51. ročník festivalu Moravský podzim, který pořádá Filharmonie Brno, je v jedné ze tří dramaturgických linií věnován stému výročí narození skladatele Jana Nováka. Široké spektrum koncertů i doprovodných programů festivalu proběhne v první polovině října.

A protože je právě tvorba Jana Nováka blízká také orchestru Ensemble Opera Diversa, nebude ani on v programu festivalu chybět. Vidět a slyšet nás můžete na koncertě Novák 100 a pak také v inscenaci Kočár do Vídně ve spolupráci s Činohrou Národního divadla Brno. Ještě předtím však Ensemble Versus čeká také program renesanční v podobě motet pro vícesborové i instrumentální obsazení.

Kompletní program a informace k festivalu najdete na webu.

3. října 2021, 16:00
Renesanční moteta
Kostel sv. Jakuba
Ensemble Versus spolu s dalšími sbory a instrumentalisty představí vícesborovou renesanční tvorbu pro rozličné obsazení. Zazní skladby Jacoba Handla Galla, Antonia Cifry, Orlanda di Lasso a dalších.

6. října 2021, 19:00
JAN NOVÁK 100
Besední dům
V podání komorního orchestru a sólistů zazní pod vedením Gabriely Tardonové výběr z děl Jana Nováka zachycených na posledních dvou CD, která soubor nahrál v letech 2016 a 2019.

Program:

Choreae vernales (Jarní tanec) pro flétnu a komorní orchestr
Odarum concentus (Koncert ód) pro smyčcový orchestr
Carmina Sulamitis (Písně Sulamity) pro mezzosoprán a komorní orchestr
Concentus Eurydicae (Koncert pro Eurydiku) pro kytaru a smyčcový orchestr
Concentus biiugis (Dvojspřežní koncert) pro klavír a čtyřručně a smyčcový orchestr

Účinkují:

Kristina Vaculová flétna
Lucie Hilscherová mezzosoprán
Vít Dvořáček kytara
Lucie Schinzelová klavír
Kristýna Znamenáčková klavír
orchestr Ensemble Opera Diversa
Gabriela Tardonová dirigent

15. října 2021, 19:00 (premiéra)
Kočár do Vídně
Mahenovo divadlo
Divadelní inscenaci na motivy stejnojmenného filmu Karla Kachyni z období závěru II. světové války uvede Mahenova činohra v premiéře pro festival Moravský podzim, následovat ji budou další reprízy. Hudbu Jana Nováka, která je nedílnou součástí představení, obstará diversní orchestr přímo na jevišti jako součást scény.

Termíny letošních repríz najdete na www.ndbrno.cz/program/.