Diversní protektoři umělců všech pohlaví

Předhánějí se v pozornostech, žárlivosti, nesnesitelnosti atd. Obyčejně se v hudbě ani trochu nevyznají, leč provázejí svou umělkyni (svého umělce) do zkoušek, v ruce roli, ohřívadlo, čepeček, papouška, súvičku atd. Celou její / jeho úlohu dovedou nazpaměť a zpoza židle ji předříkávají.

Za jejich oddanost Benedetto Marcello nabízí velkou bednu plnou prostořekosti, nadutosti, domýšlivosti, marnivosti, hádek, závisti, pohrdání, pomluv, úskoků atd., které kolegové umělců zapomněli na zkoušce. 

 My přidáváme

  • poděkováním na webu a  v tištěných programech
  • pravidelnou informaci o Ensemblu (Newsletter)
  • přednostní rezervaci vstupenek
  • volnou vstupenkou ke každé Vámi zakoupené
  • 2 čestné vstupenky na premiéry sezony
  • návštěva neveřejné zkoušky Ensemblu
  • jednou ročně překvapením (dárek, večírek?)