Diversní zemětřesení

Přejete si přispívat méně či více často, menší či větší částku nebo přispět jen jednou? Rádi byste financovali jen určitý projekt, připravovaný koncert nebo operní premiéru, ale nechcete být Diversním příznivcem, Advokátem, Protektorem či Patronem? Staňte se našim Zemětřesením. Podmínky domluvíme individuálně na diversa@operadivesa.cz, Medvěd bude rád!
Není nutné být na podporu sám, rádi v našem Mecenášském klubu přivítáme i skupiny, rodiny a firmy.

Váš příspěvek podpoří sezónu Ensemblu Opera Diversa, pomůže uvést nové skladby a opery. Můžete si jej odečíst od daňového základu. Potvrzení o daru je samozřejmostí.

Podmínky odečtu daru neziskové organizaci od základu daně

  • Fyzické osoby (včetně zaměstnanců, podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu) – Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst AŽ 15 % ze základu daně.
  • Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
  • Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.
  • Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu) – Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst AŽ 10 % z již sníženého základu daně.

Délka členství v klubu není nijak podmíněna Medvědem ani Zemětřesením, záleží jen na Vás, jak dlouho se Vám s Diversou bude líbit. Členství můžete kdykoliv zrušit.