Emmertova 25. symfonie: Ensemble Opera Diversa na Svatováclavském hudebním festivalu 2019

15. září 2019, 17.00, kostel sv. Mikuláše, Ludgeřovice

Duchovní skladby Františka Gregora Emmerta a Arvo Pärta

Sólisté Milan Paľa a Marek Paľa, Jarmila Balážová, diriguje Marián Lejava

Program

Arvo Pärt (1935): Fratres pro housle, smyčce a bicí

František Gregor Emmert (1940–2015): Žalmové písně pro mezzosoprán a varhany (výběr)

František Gregor Emmert: Symfonie č. 25 pro violu, varhany, mezzosoprán a smyčce

více na stránkách festivalu