Ensemble Opera Diversa hledá nové pěvecké talenty

Předzpívání se uskuteční 3. 3. 2018 v Brně.

Pro připravovaná představení v roce 2018 a následujících letech hledáme nové hlasy. V roce 2018 se jedná především o obsazení komorního sboru do opery Šárka (verze 1887) Leoše Janáčka v orchestraci Ondřeje Kyase, premiéra opery je plánována na listopad 2018 v rámci festivalu Janáček Brno. Plánované je rovněž obnovené nastudování některých minioper Ondřeje Kyase a Pavla Drábka (viz např. Mluvící dobytek či Loupežnická nevěsta na YouTube).

Předzpívání se uskuteční 3. 3. 2018 v Brně v 1. patře budovy Ústavu hudební vědy Masarykovy univerzity na Janáčkově náměstí 2a, 602 00 Brno-střed od 10.00 do 16.00.

Harmonogram bude upřesněn dle přihlášek. Uchazeči si pro audici připraví jednu árii z minioper Ondřeje Kyase (na vyžádání u organizátorů dle udaného hlasového oboru) a píseň/árii dle vlastního výběru. Korepetice na místě zajištěna, je jen nutné zaslat materiál předem. Je také možné dorazit s vlastním korepetitorem.

Přítomní za EOD: Ondřej Kyas (skladatel), Gabriela Tardonová (dirigentka), Kristiana Belcredi (režisérka), Vladimír Maňas (dramaturg).

Závazné přihlášky zasílejte prosím do 10. 2. 2018 na e-mailovou adresu ensemble@operadiversa.cz

Údaje k přihlášce:

  • Jméno, příjmení
  • Hlasový obor
  • Místo pobytu
  • Hudební curriculum vitae (uvést případné hudebně-divadelní zkušenosti)
  • Preferovaný čas předzpívání (10-12/13-16).