Ensemble Opera Diversa na Velikonočním festivalu duchovní hudby

22. 3. 2016, 19:30 / kostel sv. Augustina / Brno, náměstí Míru

Program soudobé duchovní hudby v akusticky i vizuálně ideálním prostoru funkcionalistického kostela sv. Augustina otevírají a uzavírají skladby Pavla Zemka Nováka. Úvodních Sedm posledních slov na text velkopátečních Výčitek zazní ve světové premiéře, Tichý hymnus jako poslední skladba pak dobře vystihuje charakter celého programu, ztišení. Ztišení jako cesta také k dalším dílům programu (Piňos, Tulev, Jirásek) a jejich svědectví o událostech Svatého týdne.

Pavel Zemek Novák: Posledních sedm slov 10´ /PREMIÉRA/
Toivo Tulev: Isopo 8´/česká premiéra/
Alois Piňos: žalm pro sólo baryton  3´
Toivo Tulev: Be lost in the call 12´ /česká premiéra/
Jan Jirásek: Ad unum pro varhany 12´
Pavel Zemek Novák: Tichý hymnus 12´

Tereza Maličkayová soprán
Věra Heřmanová varhany
Tomáš Křejčí baryton
Ensemble Opera Diversa / Gabriela Tardonová

www.augustinbrno.cz / mapa