Ensemble Versus a Capella Ornamentata Hudebním festivalu Znojmo

21. července 2019 v 19.00, proboštství sv. Hypolita, Znojmo – Hradiště

Hudba ze znojemských archivů: Mše Super undique flammatis Jacoba Handla Galla (1580) a chorální letniční proprium z louckého graduálu (1499)

Když byl v roce 1579 zvolen olomouckým biskupem Stanislav Pavlovský (z. 1598), dostala rudolfínská Morava do svého čela skutečného knížete a načas se přinejmenším uklidnila situace na olomouckém biskupském stolci. „Řekl Bůh, budiž mír“, jak se zpívá v oslavném motetu Jacoba Handla Galla (cca 1550–1591) Undique flammatis, které k této příležitosti vzniklo a je dnes prvním známým Handlovým tiskem. Neobvyklou sedmihlasou sazbu Handl zachoval i ve stejnojmenné mši, v níž jsou jednotlivé hudební motivy moteta rozpracovány.

Missa Super Undique flammatis vyšla v rámci prvního Handlova hudebního tisku (Selectiores quaedam missae, Praha 1580). V pěti částech mešního ordinaria zajímavým způsobem použil pasáží (začátek moteta se tak stal začátkem téměř všech částí mše) i motivů původní skladby. Radostné zvolání „budiž mír“ použil například v části Credo u textu „A stal se člověkem“, závěrečnou polyfonní pasáž „prchni ohni“ pro text „sestoupil z nebe“ a především pro závěr každé části (Amen). Zmíněnou sbírku mší zaslal skladatel mimo jiné i louckému opatovi Šebestiánovi Freytagovi z Čepirohu, který mu na oplátku daroval deset dukátů. Je možné, že Handl Gallus se v předchozích letech v loucké kanonii i zdržoval, podobně jako jej poutaly vztahy k premonstrátskému klášteru v Zábrdovicích u Brna. V Louce mohl slyšet či snad i sám zpívat při méně slavnostních příležitostech prostý chorální zpěv z nádherně vypraveného Louckého graduálu (z roku 1499), z nějž chorální melodie zazní i v průběhu tohoto koncertu.


více k festivalu

Ensemble Versus (komorní sbor pro duchovní hudbu, Brno), vedoucí Vladimír Maňas

Capella Ornamentata (soubor starých nástrojů pro intepretaci hudby 16. a 17. století), umělecký vedoucí Richard Šeda

Richard Šeda, Vlastimil Kovář – cinky

Pavel Novotný, Ondřej Sokol – trombóny

Michaela Bieglerová – dulcian

Miloslav Študent – theorba

Martin Jakubíček – varhanní positiv