Ensemble Versus na Svatováclavském festivalu hudby a umění

27. září 2018, 19.00, Jasenice, kostel sv. Klimenta

Ensemble Versus v komorní sestavě s doprovodem historických nástrojů. Svatováclavský program s hudebními toulkami českými dějinami.

Ensemble Versus, um. vedoucí Vladimír Maňas

Stanislav Boldižár, harmonium

Pavel Celý, viola da gamba

Pavel Novotný, trombón

Radovan Vašina, cink

 

Program

Hospodine, pomiluj ny

Gaudeamus omnes in Domino (chorál)

Nicolaus Zangius: Exultate justi in Domino à 6 (Cantiones Sacrae, Vídeň 1612)

Buď Buohu chvála čest à 3 (Kodex Speciálník) 

Náš milý svatý Václave (Kodex Speciálník) 

Adam Václav Michna: O svatém Václavu, patronu a dědici českém à 4 (Svatoroční muzika, Praha 1661)

Nicolaus Zangius: Jesu dulcis memoria à  6 (Cantiones Sacrae, Vídeň 1612)

Lamentace: Dialog Milosrdenství a Spravedlnosti (Rajhradský rukopis)

Kryštof Harant: Qui confidunt in Domino à 6 (Putování aneb Cesta z Království Českého…, Praha 1608)

Oswald von Wolkenstein: Ave Mater o Maria à 3 

Adam Václav Michna: Druhá o svatém Václavovi à 4 (Svatoroční muzika, Praha 1661)

Jacobus Handl Gallus: Undique flammatis à 7 (Praha 1580)

Adam Václav Michna: Den svadební, Smutek pannen etc (Loutna Česká, Praha 1653)

Jacobus Handl Gallus: Missa Super Undique flammatis; Agnus Dei  à 8 (Praha 1580)