Ensemble Versus: renesanční pašijová moteta a chorální zpěvy české reformace

7. 11. 2017, 20.00, Brno, kapitulní síň minoritského kláštera

polyfonní moteta Carla Gesualda, Hanse Leo Hasslera, Orlanda di Lasso, Josquina Desprez a Roberta Parsonse a české chorální zpěvy

Ensemble Versus, Pavel Novotný – trombón

Bolest a smutek patří mezi nejvydatnější prameny inspirace. V programu komorního sboru Versus zaznějí kajícné žalmy Carla Gesualda da Venosa a jeho středoevropského současníka Hanse Leo Hasslera, kteří bolest znázorňují disonancemi či chromatickými postupy. Netřeba však hlouběji rozumět hudební teorii, pašijové skladby geniálních renesančních skladatelů se dotýkají přímo srdcí svých posluchačů i zpěváků. Melodie zarmouceného srdce a bloudící duše se pohybuje v bolestivých půltónech tam a zpět (Hassler), Kristovy smrtelné úzkosti v motetech Orlanda di Lassa znázorňují Olivetskou horu, Ježíšovo volání k Otci, útěk jedenácti apoštolů před zatčením i vítězství v podobě Kristova „staniž se“, ačkoli smrt na kříži jej teprve čeká. Mezi nejstarší vícehlasá zhudebnění středověké sekvence o Panně Marii Bolestné náleží i Stabat Mater Josquina Desprez. Hranice mezi jednotlivými slokami je nezřetelná, ale patos a bolest skladatel umocňuje citací milostné písně o opuštěné ženě (melodii bez textu hraje renesanční trombón) a hudební ilustrací jednotlivých slov i emocí. Pasáž z Knihy Jób o víře v zmrtvýchvstání, tedy text, používaný při pohřbech, zhudebnil v druhé polovině 16. století také málo známý anglický skladatel Robert Parsons. Nejde tolik o podrobnou ilustraci textu jako u Josquinova Stabat, Parsons onen silný text zhudebňuje jako jedinou silnou emoci.

Husté polyfonní předivo zaznívalo vždy v sousedství prostého chorálního zpěvu, jen tak mohlo vyniknout. Ale i v chorálu vzniklo množstvích silných zpěvů, překládaných do češtiny i nově utvářených již od počátku 15. století. Pozoruhodně aktuální dobový překlad do češtiny má velkou zásluhu na tom, jak intenzivně mohou tyto jednohlasé zpěvy působit, tím spíše v sousedství nádherných polyfonních motet.

 

Program

My zajisté – vstupní zpěv mše
ze Zeleného čtvrtku (z Dačického graduálu)

Carlo Gesualdo da Venosa
(15661613)

Tribulationem et dolorem à 5

 

Hans Leo Hassler (15641612)

Ad Dominum cum tribularer à 5

 

Carlo Gesualdo da Venosa

Illumina faciem tuam à 5

 

Na hoře olivetské – responsorium z temných hodinek k Zelenému čtvrtku (z Jistebnického kancionálu)

 

Roland de Lassus (15291594)

In Monte Oliveti à 6

 

Truchliváť jest – responsorium z temných hodinek k Zelenému čtvrtku (z Jistebnického kancionálu)

 

Roland de Lassus

Tristis est anima mea à 5

 

Dialog Milosrdenství a Spravedlnosti

lamentace k Velkému pátku
(z Jistebnického kancionálu)

 

Josquin Desprez (cca14501521) Stabat Mater à 5

 

Kristus Syn Boží – graduale Svatého týdne (z Dačického graduálu)

 

Robert Parsons (cca15351572)

Credo quod Redemptor meus à 6