Ensemble Versus: Zpívané rozjímání

21. ledna 2018 v 19:30, kostel Nejsvětější Trojice v Brně – Králově Poli

Zpívané rozjímání o Zjevení a Panně Marii ve skladbách 16. a 20. století (Dufay, Josquin, Lasso, Poulenc, Pärt).

Vstupné dobrovolné, výtěžek je určen na nové varhany pro královopolský chrám

Tradiční, dlouhé vánoční svátky, končily až svátkem Očišťování Panny Marie, svátkem Hromnic. Po adventním zklidnění, které nám v současné době může v lomozu světa úplně uniknout, následovalo téměř stejně dlouhé období, prosvícené radostí z narozeného Krista. Mágové se nechali vést září hvězdy za Světlem, pastýře na místo jeho zrození přivedli andělé. Zvěst o zrození Slova – Světla se v našich skladbách dává nalézt těm, kteří jej hledají. Svátky vánoční příznačně završuje mariánský svátek Očišťování. V našem zpívaném rozjímání proto zaznívají skladby o Zjevení Páně a repertoár mariánský, nechť tedy náleží plná pozornost samotným skladbám, zvuku, slovu.

Program:

Michael Praetorius (1571–1621)

Parvulus nobis nascitur

Thomas Stoltzer (1480–1526)

O admirabile commercium a 5

Josquin desPrez (cca 1450-1521)

Ave Maria a 4

Roland de Lassus (1532-1594)

Alma redemptoris mater  a 8

Guillaume Dufay (1397–1474)

Ave Maris stella a 3

Arvo Pärt (1935)

Bogorodice djevo

Nicolaus Zangius (1570–1617)

Angelus ad pastores ait a 6

Roland de Lassus

Omnes de Saba a 8

Guillaume Dufay

Ave Regina coelorum a 3

Francis Poulenc (1899-1963)

Quem vidistis pastores

Jan Trajan Turnovský (1550–1606)

Všichni věrní křesťané