Hudební nešpor v Blahoslavově domě: Ensemble Versus & Castello in Aria

17. února 2019, 18.00, Blahoslavův dům (Lidická ul.), Brno

Duchovní hudba pozdní renesance a raného baroka. Typičtí středoevropští autoři, známí (Lasso, Handl) i neznámí (Lechner, Zangius, Nucius) v konfrontaci s italskými skladateli (Gesualdo, Buonamente, Castello, Marini). Spolu s komorním sborem Versus účinkuje soubor historických nástrojů Castella in Aria (cink, housle, violy da gamba, teorba, trombón, cembalo).

Program:

Giovanni Battista Buonamente (1595–1642): Sonata a 5

Jacobus Handl Gallus (cca1550–1591): Domine, non sum dignus a 6

Carlo Gesualdo da Venosa (1566–1613): Tribulationem et dolorem a 5

Jacobus Vaet (1529–1567): Miserere mei Deus a 5

Nicolaus Zangius (cca1568–1617): Aus tiefer Not a 5

Biaggio Marini (1594–1663): Sonata La Foscarina a 3

Leonhard Lechner (1553–1606): Si bona suscepimus a 6

Johannes Nucius (1556–1620): Vinea mea electa a 5

Roland de Lassus (1532–1594): Media vita a 6

Nicolaus Zangius: All mein Anliegen a 5

Dario Castello (1621–1658): Sonata terza a 2

Nicolaus Zangius: Vater unser a 5

Johannes Nucius: Ego sum panis vitae a 6

Jacobus Handl Gallus: Sapientiam omnium a 12

Ensemble Versus, komorní sbor pro duchovní hudbu

sbormistr Vladimír Maňas

Soprán: Marie Rosová, Julie-Anna Levínská, Dominika Volfová, Petra Švandová, Blanka Křížová

Alt: Lenka Zlámalová, Magdalena Dostálová, Adéla Slezcková, Monika Straníková, Ludmila Němcová, Kateřina Krpcová

Tenor: Vojtěch Schlemmer, Jan Mareček, Marek Javora, Filip Jebavý

Baryton: Mojmír Cyril Michálek, Lukáš Rýdlo, Adrian Hundhausen, Libor Skokan, Václav Konvalinka

Castello in Aria, sdružení hudebníků, kteří se zabývají barokní hudbou, provozovanou na kopie dobových hudebních nástrojů. Více zde
Radovan Vašina, cink – Jan Mareček, housle – Kateřina Stávková a Anna Vargová, viola da gamba – Kateřina Maňáková, teorba – Pavel Novotný, trombón – Vít Bébar, cembalo

Hudební nešpor pro portál Brno – Město hudby recenzoval Lukáš Pavlica.