Hudební nešpor v Blahoslavově domě (Ensemble Versus)

19. 2., 18.00, Blahoslavův dům, Brno

Žalmy ve zhudebnění 16.-21. století (Goudimel, Gesualdo, Harant, Zangius, Schütz, Stanford, Hrušovský, Maňas)

Ensemble Versus, sbormistr Vladimír Maňas