Imaginárium

9. listopadu 2021 v sále Konventu Milosrdných bratří v Brně.

Další informace naleznete na facebookové události.

Podzimní koncert souboru Ensemble Opera Diversa s názvem Imaginárium přináší snový, melancholický a poezií inspirovaný program s celkem třemi premiérami – jednou českou a dvěma světovými. Pod taktovkou Mariána Lejavy, který před diversním orchestrem stane po dvou letech, se jako sólisté představí Katarína a Milan Paľovi.

Imaginárium představuje místo, které je zasvěcené stimulaci fantazie a představivosti. Z populární kultury můžeme připomenout snímek Imaginárium Dr. Parnasse Terryho Gilliama o sny plnící říši fantazie za zrcadlem. Také „diversní imaginárium“ posluchače zcela jistě přesune do snového prostředí – Herbsttag Mariána Lejavy totiž svým vyzněním zůstává zcela věrný své symbolistní básnické předloze, v níž Rainer Maria Rilke přemítá o nalezení a ztrátě naplněného života. O ohnivě barvitou polohu fantasknosti se zaslouží Safra Tõnu Kõrvitse, která je inspirována slovy jedné estonské lidové písně. Kõrvits se ve skladbě zároveň prezentuje umnou instrumentací pro smyčcový orchestr, podobně jako Einojuhaani Rautavaara ve svém Adagiu Celeste. Zde se skladateli předlohou stala impresionistická a melancholická báseň Lassi Nummiho. Na typickou rautavaarovskou mystičnost plynule naváže závěrečná skladba Pascala Manoliose: přírodou inspirovaný houslový koncert Bôľhoj emocionálně a lyricky podněcuje ke splynutí hmotného s nehmotným.

PROGRAM:
Marián Lejava: Herbsttag pro housle a smyčce (2021) PREMIÉRA
Tõnu Kõrvits: Safra pro klavír a smyčce (2005) ČESKÁ PREMIÉRA
Einojuhani Rautavaara: Adagio Celeste pro smyčce (2000)
Pascal Manolios: Bôľhoj. Koncert pro housle a smyčce (2018) PREMIÉRA

OBSAZENÍ:
Katarína Paľová klavír
Milan Paľa housle
Ensemble Opera Diversa
Marián Lejava dirigent

Koncert proběhne za všech aktuálně platných podmínek a opatření proti šíření koronaviru COVID-19.

Cena vstupenek: 150,- základní / 80,- snížené (senioři, studenti) / 50,- studenti hudebních oborů. Vstupenky budou k dostání na místě, případné rezervace jsou možné přes facebookové zprávy nebo prostřednictvím e-mailu ensemble@operadiversa.cz.

Koncert se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Brna.