Jan Bělohlávek

Narozen ve Slavičíně, kde začal navštěvovat ZUŠ. Kromě klasického hudebního vzdělání se věnoval také folkloru a hraní v bigbítové kapele. Po studiích na brněnské konzervatoři pokračoval na VŠMU v Bratislavě a vysokoškolská studia zakončil na JAMU s ročním studijním pobytem ve švédském Malmö.

Svou profesionální dráhu zahájil ve VUS Ondráš. Momentálně se věnuje výchově malých houslistů na ZUŠ Veveří v Brně. Je sekundistou MIQ4, členem BROLNu a primariem jazzově smyčcového kvarteta Indigo.

V Diverse působí od roku 2003 (Phil and Sophie or The Marriage of True Minds), položil zde základy diversního orchestru, který vedl od počátku (2005) jako koncertní mistr (do roku 2020).