Jiří Čevela

Jiří Čevela (* 1997) v souboru působí od podzimu 2019, přičemž starost o koncertní provoz včetně dramaturgie k jeho potěšení zdědil jen o pár měsíců později. Současně je hudebněvědným doktorandem na Masarykově univerzitě, kde kromě hudební vědy vystudoval i anglický jazyk a literaturu a management v kultuře. Mimo diversní a univerzitní aktivity působí na brněnském pracovišti Etnologického ústavu Akademie věd České republiky, zároveň občas překládá nebo recenzuje (brněnské) hudební dění. Snaží se také aktivně – především jako tanečník ve folklorním souboru Kalina nebo neformální vedoucí místní hodové chasy – podílet na kulturním dění v Babicích u Uherského Hradiště, odkud pochází a kam se rád vrací. Zbývající čas s potěšením věnuje nejen (opět a stále) hudbě, ale také svým nejbližším, kinematografii, turistice nebo literatuře.