Koncerty a představení na podzim 2021

DIVERSNÍ PODZIM 2021

S blížícím se podzimem přichází Ensemble Opera Diversa s pestrým programem, v němž divákům nabídne již známé i zcela nové projekty, a to nejen na vlastních akcích a festivalech v domovském Brně, ale také v jeho okolí a za hranicemi republiky.
Orchestrální řada představí neotřelý program v rámci zavedených spoluprací a osvědčených dramaturgických linií, kromě kmenové dirigentky Gabriely Tardonové se v čele orchestru objeví také dirigent Marián Lejava. Operní linie přinese jak reprízy nejnovějšího repertoáru, tak téměř ikonickou sérii čtyř Manželských minioper v novém režijním nastudování Kateřiny Křivánkové. Propojení orchestrální i divadelní linie pak nabídne ojedinělý projekt Kočár do Vídně, připravovaný ve spolupráci s činohrou Národního divadla Brno a Filharmonií Brno.
Věříme a pevně doufáme, že se nám nabitý podzimní program podaří uskutečnit bez velkých omezení.

Jako vzpomínku na jarní provoz souboru pak s potěšením sdílíme krátké ohlédnutí za květnovým „open air happeningem“ v brněnských parcích z dílny agentury BIATEK, video najdete zde.

5. září 2021, 19:00
Presence
Elektrárňa Piešťany
IRŠAI – WIESNER – VASKS
Zahajovací koncert festivalu Konvergencie s violoncellistou Jozefem Luptákem

13. září 2021, 17:00
Labské horrorroperry
nádvoří Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na Arne Nováka
KYAS | DRÁBEK
Milovaný i obávaný cyklus horrorových minioper v inscenaci Kateřiny Křivánkové

17. září 2021, 15:00
Městská strašidla
Šapitó v Björnsonově sadu
KRÁL | KYŠPERSKÝ – KYAS | KYŠPERSKÝ – DOUBRAVA | KYŠPERSKÝ
Humoristický cyklus dětských minioper v režii Lukáše Kopeckého v rámci festivalu Polárkový dort

6. října 2021, 19:00
JAN NOVÁK 100
Besední dům
NOVÁK
Novákovský koncert s výběrem děl pro komorní orchestr v rámci festivalu Moravský podzim

15. října 2021, 19:00
Kočár do Vídně
Mahenovo divadlo
NOVÁK
Divadelní inscenace připravovaná ve spolupráci s činohrou Národního divadla Brno s živým provedením filmové hudby Jana Nováka ke snímku Karla Kachyni podle novely Jana Procházky
Termíny letošních repríz na www.ndbrno.cz/program/

9. listopadu 2021, 19:00
Imaginárium
Konvent Milosrdných bratří
RAUTAVAARA – KÕRVITS – LEJAVA – MANOLIOS
Snový a melancholický program se sólisty Katarinou a Milanem Paľovými a dvěma světovými premiérami 

15. listopadu 2021, 19:00
ConTRIOlogy
foyer Domu umění
KYAS – LUKEŠ – HANOUSEK –  WRÓBLEWSKI –  SKÁLA 
Komorní recitál spřízněného hudebního uskupení s programem plným světových premiér

25. listopadu 2021, 19:00
Manželské miniopery
Divadlo Kolárka v Blansku
KYAS | DRÁBEK
Série čtyř manželských minioper balancujících mezi melancholií a humorem v novém režijním nastudování Kateřiny Křivánkové

26. listopadu 2021, 19:00
Japonský večer: Manželské miniopery, Susugigawa, Inabadó
BuranTeatr
ENSEMBLE OPERA DIVERSA | DIVADLO KJÓGEN
Společný večer dvou brněnských divadelních uskupení představující japonskou frašku ze všech stran

4. prosince 2021, 15:00
Městská strašidla
BuranTeatr
KRÁL | KYŠPERSKÝ – KYAS | KYŠPERSKÝ – DOUBRAVA | KYŠPERSKÝ
Humoristický cyklus dětských minioper v režii Lukáše Kopeckého

14. prosince 2021, 19:00
Hudební inventura – PŘESUNUTO NA ROK 2022
vila Löw-Beer
BLATNÝ – SPILKA – CHLUBNA – HUSA
Koncert spjatý s Klubem moravských skladatelů v rámci koncertní linie reflektující domácí tvorbu s premiérou skladby Dalibora Spilky

VŠECHNY ZMĚNY VYHRAZENY

Koncerty a představení z produkce souboru se konají za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Brna.