Musica Slovaca: slovenská a Slovenskem inspirovaná tvorba 20. a 21. století

Orchestr Opera Diversa
Orchestr Opera Diversa

12. dubna 2018, 19.00, Brno, konvent Milosrdných bratří

Druhý projekt z výroční koncertní řady SLOVENSKO v BRNĚ přináší diversní přehlídku slovenských a Slovenskem inspirovaných skladeb pro komorní orchestr včetně české premiéry díla Petera Zagara V kruhu (2015).

Ensemble Opera Diversa pro rok 2018 připravil speciální koncertní řadu SLOVENSKO V BRNĚ. V záplavě všemožných oslav státnosti se někdy možná zapomíná zdůraznit, že před sto lety vzniklo Československo. Brno, v naší perspektivě jakási arkádie pro hudební i divadelní experimenty, se v diversním pojetí stane tento rok prostorem pro slovenskou hudební tvorbu 20. a 21. století. Jakoby nové, teprve dvacet pět let trvající hranice mezi oběma státy stihly vytvořit i určité bariéry ve vnímání a proudění repertoáru, který si zaslouží pozornost.

V Kaprálových Uspávankách (1932) na slovenské lidové texty a v Bartókových Vesnických scénách se představí mezzosopranistka Jarmila Balážová. Partu sólových
houslí ve skladbách Ilji Zeljenky a Alexandra Moyzesa se ujme Milan Paľa. Vůbec poprvé s Ensemble Opera Diversa vystoupí také klavíristka Katarína Paľová, a to ve
zmíněných Bartókových písních a v Concerto mosso Jevgenije Iršaie.

Program:

Ilja Zeljenka: Musica slovaca 6′

Václav Kaprál: Uspávanky 10′

Ladislav Burlas: Planctus pro smyčce 12′

Jevgenij Iršai: Concerto mosso pre klavír a smyčce (2017) 10′

Béla Bartók: Vesnické scény, 5 slovenských písní pro zpěv a klavír (1924) 12′

Alexander Moyzes: Musica istropolitana 8′

Peter Zagar: V kruhu (2015, česká premiéra) 10′

Wojciech Kilar: Orawa 8′

 

 

Katarína Paľová, klavír

Milan Paľa, housle

Jarmila Balážová, mezzosoprán

Gabriela Tardonová, dirigentka