Návrat

Miloš Štědroň: Návrat
František Sušil v rodném Rousínově

Nová komorní opera Miloše Štědroně, inspirovaná životem Františka Sušila, moravského teologa, římskokatolického kněze a sběratele lidových písní, kterou Ensemble Opera Diversa plánuje uvést v roce 220. výročí Sušilova narození.

Situaci kolem Sušilovy návštěvy v rodném Rousínově nám kromě Historica (již pravidelné postavy v autorových operách) přiblíží také nervózní Starosta, připravující uvítání, dvě klevetivé Baby z Rousínova, malý Janáček
za doprovodu maminky, Tercet zpívající hanácká příjmení a Lokomotiva. Vznikl průsečík několika uměleckých osudů, který krom typické Štědroňovy hudební řeči (úsečné, lakonické, užívající dle potřeby principy recitativu, ale i různých dobových popěvků, kupletu etc) nepostrádá navýsost potřebný groteskní náhled na hudbu, operu a svět kolem nás –
v souvislostech a kontextech.

Vzhledem ke kratšímu časovému formátu bude moci být Návrat uváděn s jiným již nastudovaným repertoárem téhož autora – například s Magnem mysteriem.

Realizační tým

Obsazení

  • František Sušil|Kašpárek|Dobíhal|sbor: Tomáš Krejčí
  • Historicus|Kramář|sbor: Aleš Janiga
  • Starosta Rousínova|sbor: Michal Robotka
  • Baba 1|Malý Janáček|sbor: Jana Vondrů
  • Baba 2|Janáčkova maminka Amálie|sbor: Lucie Kašpárková
  • Povlrajch: šékuchař EOD Tomáš Studený

Fotografie ze zkoušky

foto Marek Olbrzymek