Nejasné obrysy: koncert s Milanem Paľou

15. září 2020, 19.00, Kaple bývalé káznice na Cejlu, Brno

Koncert houslového virtuosa Milana Paľy a orchestru Ensemble Opera Diversa uvádí v prostoru kaple bývalé brněnské káznice pod vedením Gabriely Tardonové skladby Pavla Slezáka, Pascala Manoliose a Gavina Bryarse s premiérami skladeb Pavla Zemka Nováka a HK Grubera.

Ve světové premiéře zazní další z řady skladeb Pavla Zemka Nováka vztahujících se k osobnosti a odkazu svatého Františka z Assisi, Pocta svatému Františkovi pro smyčcový orchestr, která vznikla v roce 2020 na objednávku souboru. Sólově se Milan Paľa představí ve skladbě Jericho Pavla Maria Slezáka. Nářek obyvatel obléhaného města nachází svůj protějšek v Lamentu, taktéž určeném pro sólové housle, které bylo Pascalem Manoliosem pro Milana Paľu zkomponováno v roce 2017. Ke kontemplaci vyzývá i skladba Jesus’ Blood Never Failed Me Yet Gavina Brayrse, a to nejen svým mimohudebním příběhem a textem, ale i svou minimalistickou formou, ve které smyčový orchestr doprovází zpěv nahraný na magnetofonové smyčce. V české premiéře pak zazní druhý houslový koncert Nebelsteinmusik předního rakouského skladatele H(einze) K(arla) Grubera, jehož hravé hudební pandæmonium Frankeinstein!! provedl soubor Ensemble Opera Diversa s Ivou Bittovou na festivalu Concentus Moraviae v roce 2018.

Koncert v kázeňské kapli přináší kontemplativní díla pro smyčce, z nichž některá směřují svůj pohled nahoru, ke druhému, vzhlíží ke světci nebo k mlžnému vrchu Nebelstein. Jiná, v niterném obsazení sólových houslí, se obrací dovnitř. Slovo kontemplovat v sobě skrývá nejasné hranice mezi vnějším a vnitřním: z lat. con- (s) a templum (svatyně, chrám). Splynout s prostorem, anebo se ponořit v hloubání, v sebe?

PROGRAM

Pavel Slezák: Jericho pro housle sólo (1987)
Pavel Zemek Novák: Pocta svatému Františkovi pro smyčce PREMIÉRA (2020)
Pascal Manolios: Lamento pro housle sólo (2017)
Gavin Bryars: Jesus’ Blood Never Failed Me Yet pro smyčku a smyčce (1971)
HK Gruber: Houslový koncert č. 2 / Nebelsteinmusik ČESKÁ PREMIÉRA (1988)


OBSAZENÍ

housle Milan Paľa
orchestr Ensemble Opera Diversa
diriguje Gabriela Tardonová

Koncert se koná bez přestávky. Předpokládaná délka programu je 70 minut.

Vstupenky k dostání před začátkem akce (150,- základní / 80,- snížené / 50,- studenti hudebních škol), rezervace možné na ensemble@operadiversa.cz

Předprodej vstupenek na Goout

Program koncertu:

Plakát koncertu ke stažení:

Koncert se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury a statutárního města Brna