Nová hudba pro smyčce (Štědroň, Bednařík, Růžičková-Piňosová, Franz, Hejnar, Faltus)

6. února 2017, 19.00, Brno, Reduta

První diversní orchestrální koncert v roce 2017 je věnován k 75. narozeninám Miloše Štědroně. V rámci večera zaznějí dvě premiéry (Štědroň: quattro omaggi claudiani, Bednařík: Fantazie) a bude slavnostně představeno i nové diversní cd Jan Novák vol. 2. Diriguje Gabriela Tardonová, jako sólisté vystoupí Alice Rajnohová (klavír), Anežka Jungová (violoncello), Milan Paľa (housle).

Svůj první koncert v roce 2017 pořádá Ensemble Opera Diversa u příležitosti 75. narozenin Miloše Štědroně.

V rámci večera zaznějí dvě premiéry. Úvodem jednovětá Fantazie pro smyčce Radima Bednaříka (*1979), vzniklá na objednávku Ensemble Opera Diversa; program uzavírá rozsáhlejší čtyřvětá pocta Claudiu Monteverdimu (quattro omaggi claudiani) jubilujícího Miloše Štědroně (*1942), kde je kromě sólových nástrojů (klavír, housle) smyčcový orchestr rozšířen místy také o bicí či trombón v roli bassa continua.

V rámci večera zaznějí také další  skladby pro smyčcový orchestr a sólový nástroj. Klavíristka Alice Rajnohová, která s Ensemble Opera Diversa mimo jiné natočila Klavírní koncert Jana Nováka, se zhostí sólového partu ve čtyřvěté charakteristice životních postojů Life Attitudes Kateřiny Růžičkové Piňosové (*1972). První violoncellistka Ensemble Opera Diversa Anežka Jungová se představí v poctě barokní hudební formě Hommage à concerto grosso Roberta Hejnara (*1969).

Houslista Milan Paľa, který s Ensemble Opera Diversa dlouhodobě spolupracuje, přednese skladbu Canti del’Orfeo. Tyto zpěvy Orfeovy jsou skromnou připomínkou jubilea skladatele Leoše Faltuse (*1937) a svou tematikou zároveň odkazují ke spřízněnosti a dlouholeté spolupráci Leoše Faltuse a Miloše Štědroně. S jistou dávkou provokativnosti pak konečně v brněnské premiéře zazní čtyřvěté Pražské divertimento pro smyčce, které na objednávku Pražského komorního orchestru napsal Vladimír Franz (*1959).

Účast přislíbilo všech šest autorů.

Součástí koncertu bude i slavnostní prezentace nového CD Ensemble Opera Diversa Jan Novák vol. 2. Více k nahrávce zde.

 

Program:

Radim Bednařík: Fantazie pro smyčce 9´(premiéra)

Robert Hejnar: Hommage à concerto grosso pro violoncello a smyčce 10´

Kateřina Růžičková Piňosová: Life Attitudes pro klavír a smyčce 12´

Leoš Faltus: Canti del’Orfeo pro housle sólo 11´

Vladimír Franz: Pražské divertimento pro smyčce 16´ (brněnská premiéra)

Miloš Štědroň: quattro omaggi claudiani pro klavír, housle a smyčce 20´ (premiéra)