O nové opeře Jsem kněžna bláznů: Reflexe. Opera! Borise Klepala na ČRo 3 Vltava.

O první opeře Lenky Noty na libreto Olgy Sommerové rozpráví se skladatelkou Boris Klepal v rámci rozhlasové Reflexe.