Jsem kněžna bláznů

Komorní opera o Boženě Němcové

 • Hudba: Lenka Nota Foltýnová
 • Libreto: Olga Sommerová
 • Dirigentka: Gabriela Tardonová
 • Režie: Kristiana Belcredi
 • Scéna a kostýmy: Sylva Marková
 • Produkce: Magdalena Dostálová

Obsazení:

 • Božena Němcová: Jarmila Balážová
 • Josef Němec: Lukáš Rieger
 • Tereza Maličkayová
 • Pavla Radostová
 • Martin Javorský
 • Aleš Janiga

Premiéra: 17. 11. 2017 ve 20.00, Brno, Zelný Trh, Reduta
První repríza: 18. 11. 2018 v 16.00, Brno, Zelný Trh, Reduta

„Božena Němcová je prvá žena, jež v Čechách nesla na svých bedrech dvojí osud, z nichž jeden byl žalostnější druhého: osud básnířky a osud ženy, jež měla odvahu jednat podle svého srdce.“

            Vladislav Vančura

O opeře:

Komorní opera JSEM KNĚŽNA BLÁZNŮ vznikala několik let. Je rozdělena do devíti obrazů a závěrečného Epilogu a mapuje soukromý i tvůrčí život první české spisovatelky. Libreto na základě její korespondence, básní Františka Halase, Vladimíra Holana a Františka Pavlíčka sepsala dokumentaristka Olga Sommerová. V hlavní roli Boženy Němcové se představí mladá talentovaná pěvkyně Jarmila Balážová. Mluvenou roli jejího muže ztělesní herec Lukáš Rieger. Je to jediná mluvená role v opeře a to proto, že Josef Němec svým ryze realistickým pohledem jaksi nezapadal do světa své snivé ženy. Nástrojové obsazení je vzhledem k tématu tradiční – flétna, hoboj, klarinet, fagot, klavír a smyčce. Postavy ze života Boženy Němcové ztělesňuje čtyřčlenný sbor.

Boženu Němcovou zná každý především jako autorku Babičky. O jejím velmi pozoruhodném osobním i profesním životě, politických a emancipačních aktivitách, i na dnešní dobu moderních názorech, fascinující korespondenci, se ví málo. Její touha po osobní a společenské svobodě může být vzorem i dnešním ženám a mužům. Svými, nejen na svou dobu mimořádnými literárními schopnostmi, čestným, vzdorným, statečným, a proto bolestným životem a svobodomyslnými na nikom a ničem nezávislými názory vynikala nad dobové horizonty a nepřestala být ani v našem století velkou inspirací a jednou z největších žen, které se v naší zemi zrodily. Dodnes se bohužel jejímu uměleckému i společenskému odkazu nedostává zasloužilé pozornosti. Ukázat Boženu Němcovou jako statečnou, svobodnou, talentovanou a nezávislou tvůrčí bytost, bylo hlavním záměrem díla.

Božena je přítelkyní všech českých žen, které nerezignovaly na touhu po osobní i společenské svobodě. Je pro nás výzvou a zárukou, že lze zvednout hlavu navzdory zakořeněným předsudkům. Inspiruje nás k odvaze myslet a konat jinak, než se od nás žen od věků očekávalo, nacházet svou identitu a sebeúctu.

            Olga Sommerová, autorka libreta

Recenze: operaplus.cz / casopisharmonie.cz / art.ihned.cz

 

Záznam představení