Komorní opery spřízněných autorů

Komorní opery spřízněných autorů:

  • Miloš Štědroň (podle hry Huberta Krejčího): Palackého truchlivý konec (2013)
  • Miloš Štědroň (podle Ludvíka Kundery): Chameleon (2015)
  • Ivo Medek | Alois Piňos | Miloš Štědroň: Věc Cage aneb Anály avantgardy dokořán (1995)
  • Lukáš Sommer | Václav Havel: Ela, Hela a stop (2010)