Světlo na konci tmy

Ondřej Kyas, Kateřina Křivánková: Světlo na konci tmy

Světová premiéra díla Světlo na konci tmy pokračuje v linii původních životopisných děl. Jednoaktová opera pro čtyři hlasy je inspirovaná životem a dílem Františka Drtikola, českého fotografa tvořícího mezi lety 1901 – 1935 zprvu ve stylu pozdní secese, posléze ovlivněné kubisticko-futuristickými prvky. Jméno Františka Drtikola bývá obvykle spojováno pouze s fotografií, zapomíná se přitom, že Drtikol byl také mystik a myslitel, který pracoval v nejrůznějších médiích – krom fotografie také v kresbě, malbě i v grafice. Na půdorysu tvořeném útržky z Drtikolova života se divákovi odkryje fotografův niterný svět, postupy a dilemata jeho tvorby, možná cesta k nalezení vnitřní spokojenosti a klidu.

„Odrazy paprsků slunce na hladině řeky, zrcadlí se a mizí k večeru. Kdo jsem já, kam vedou moje kroky?
Kde je moje místo? Zmizí moje stopa?“ – citace z libreta

Ne pouze vizuálním doplňkem, ale součástí kusu je scénická videoprojekce, která nejsnáze, ale zároveň nejpřesněji pomáhá vyložit Drtikolovo dílo. Nejde však pouze o dokumentární zveřejnění reprodukcí, ale o představení videa jako svébytného prvku umělecké tvorby, které mu umožní zařadit se mezi aktivní tvůrce inscenace. Nezřídka se EOD pouští do odlišných postupů a přístupů k dané tématice, pokusil se o to i tentokrát.

Premiéra: 28. prosince 2022, divadlo Reduta (Národní divadlo Brno)

František Drtikol, http://www.galerie-drtikol.com

Realizační tým

Obsazení

  • Fotograf František: Aleš Janiga
  • Múza 1: Hana Cupáková
  • Múza 2: Aneta Podracká Bendová
  • Múza 3: Klára Jelínková

Představení se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury MK ČR, FaVU VUT v Brně a statutárního města Brna pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.

Logo MK ČR
Logo FaVU VUT

A co se kde o inscenaci napsalo?

Článek pro Aktuálně.cz napsal Boris Klepal, recenze Jaroslava Tučka pro Divadelní noviny je dostupná zde a rozhovor s režisérkou Kateřinou Křivánkovou si můžete přečíst pod tímto odkazem.