Nejasné obrysy: Slezák, Zemek Novák, Manolios, Bryars, Gruber

15. září 2020, 19.00, Kaple bývalé káznice na Cejlu, Brno

Koncert houslového virtuosa Milana Paľy a orchestru Ensemble Opera Diversa uvedl v prostoru kaple bývalé brněnské káznice pod vedením Gabriely Tardonové skladby Pavla SlezákaPascala Manoliose a Gavina Bryarse s premiérami skladeb Pavla Zemka Nováka a HK Grubera.

Ve světové premiéře zazněla další z řady skladeb Pavla Zemka Nováka vztahujících se k osobnosti a odkazu svatého Františka z Assisi, Pocta svatému Františkovi pro smyčcový orchestr, která vznikla v roce 2020 na objednávku souboru. Sólově se Milan Paľa představil ve skladbě Jericho Pavla Maria Slezáka. Nářek obyvatel obléhaného města nachází svůj protějšek v Lamentu, taktéž určeném pro sólové housle, které bylo Pascalem Manoliosem pro Milana Paľu zkomponováno v roce 2017. Ke kontemplaci vyzývá i skladba Jesus’ Blood Never Failed Me Yet Gavina Brayrse, a to nejen svým mimohudebním příběhem a textem, ale i svou minimalistickou formou, ve které smyčový orchestr doprovází zpěv nahraný na magnetofonové smyčce. V české premiéře pak zazněl druhý houslový koncert Nebelsteinmusik předního rakouského skladatele H(einze) K(arla) Grubera, jehož hravé hudební pandæmonium Frankeinstein!! provedl soubor Ensemble Opera Diversa s Ivou Bittovou na festivalu Concentus Moraviae v roce 2018.

Koncert v kázeňské kapli přináší kontemplativní díla pro smyčce, z nichž některá směřují svůj pohled nahoru, ke druhému, vzhlíží ke světci nebo k mlžnému vrchu Nebelstein. Jiná, v niterném obsazení sólových houslí, se obrací dovnitř. Slovo kontemplovat v sobě skrývá nejasné hranice mezi vnějším a vnitřním: z lat. con- (s) a templum (svatyně, chrám). Splynout s prostorem, anebo se ponořit v hloubání, v sebe?

PROGRAM

Pavel Slezák: Jericho pro housle sólo (1987)
Pavel Zemek Novák: Pocta svatému Františkovi pro smyčce PREMIÉRA (2020)
Pascal Manolios: Lamento pro housle sólo (2017)
Gavin Bryars: Jesus’ Blood Never Failed Me Yet pro smyčku a smyčce (1971)
HK Gruber: Houslový koncert č. 2 Nebelsteinmusik ČESKÁ PREMIÉRA (1988)


OBSAZENÍ

housle Milan Paľa
orchestr Ensemble Opera Diversa
diriguje Gabriela Tardonová

Pro Harmonii koncert recenzoval Lukáš Pavlica.

foto: Tomáš Znamenáček

Program koncertu:
2020-09-15-EOD-program

Plakát koncertu ke stažení:
EOD-2020-09-15-plakat

Koncert se uskutečňil za finanční podpory Ministerstva kultury a statutárního města Brna