Barvy míst

Premiéra 23. 10. 2013 v Redutě (Brno, Zelný trh)

Projekt Barvy míst představuje v brněnské premiéře původní komorní verze slavných Folk Songs Luciana Beria (1925–2003), a to v podání vynikající mezzosopranistky Lucie Hilscherové, za řízení Gabriely Tardonové, hlavní dirigentky Ensemble Opera Diversa. Komorní verze Folk Songs je určena pro sedm hráčů, z toho pro dva perkusionisty, a obsazení této skladby do velké míry spoluurčilo i celý program koncertu.

Pozvání Ensemble Opera Diversa přijali Martin Opršál a Martin Kleibl, tedy OK Percussion Duo. V jejich podání v programu zaznějí dvě skladby, vzniklé přímo pro soubor, LET pro vibrafon a marimbu od Víta Zouhara (*1966) a v premiéře komorní oratorium Inno Chana Františka Emmerta (*1941). Exotickým kořením koncertu je Quinteto instrumental brazilského skladatele Heitora Villa-Lobose (1887–1959). Tento půvabný, leč jen vzácně uváděný kvintet s éterickou druhou větou na způsob nokturna je pozdním dílem jednoho z vůbec nejvýznamnějších latinskoamerických autorů.

EOD_BarvyMist_banner

Recenze Borise Klepala na jeho Zápisníku zmizelého, Jána Podrackého pro portál Opera PLUS a Tatiany Škapcové pro on-line časopis Musicologica.

Program

Vít Zouhar: LET pro vibrafon a marimbu (2009)

Heitor Villa-Lobos: Quinteto instrumental
pro flétnu, harfu, housle, violu a violoncello (1957)

Allegro non troppo – Lento – Allegro poco moderato

František Gregor Emmert: Inno Chana: komorní oratorium bicích pro dva hráče (2013, premiéra)

(1) …jsem žena hluboce zarmoucena… (2) …není nikoho kromě Tebe… (3) neplodná po sedmé rodí (4)  nuzného pozvedá z prachu (5) hladoví přestali lačnět (6) svévolníci zajdou v tmách… z nebe na ně zaburácí… (7)  můj roh se zvedá díky Hospodinu

Luciano Berio: Folk Songs pro mezzosoprán
a instrumentální ansámbl (1963–1964)

Black is the color (USA) • I wonder as I wander (USA) • Loosin yelav (Arménie) • Rossignolet du bois (Francie) • A la femminisca (Sicílie) • La donna ideale (Itálie) • Ballo (Itálie) • Motettu de tristura (Sardinie) • Malurous qu’o uno fenno (Auvergne) •
Lo fiolaire (Auvergne) • Azerbaijan love song (Azerbajdžán)

Účinkují členové Ensemble Opera Diversa a hosté:
Kamila Jouzová, harfa
Iveta Kundrátová, flétna
Jan Bělohlávek, housle
Vít Spilka, klarinet
Lukáš Svoboda, violoncello
David Šlechta, viola
OK Percussion Duo:
Martin Opršál, Martin Kleibl
Lucie Hilscherová, mezzosoprán
Gabriela Tardonová, dirigentka

Autorské komentáře

LET

Skladba je letem krajinou jemně se proměňujících příběhů. Každý z nich je vyjádřen příslovím, jež společně vytvářejí akrostich LET.

Lidé pro nás stromy sázeli, sázejme my též (české přísloví).

Ej také i v smíchu bolí srdce, a cíl veselí jest zármutek (Přísloví 14, 13).

Tehdy choditi budeš bezpečně cestou svou, a v nohu svou neurazíš se (Přísloví 3, 23).

Míjíme jejich pointu i prožitek, v zastaveném čase pozorujeme zlomek příběhu vyjádřený jedinou větou. Vše, co jí předchází i následuje, vnímáme jen zkresleně. Zdánlivě nesouvisející fragmenty tvoří nový příběh, novou krajinu, kterou jedinou jsme schopni v letu rozeznat. Vnímáme jen nový příběh samotného letu.

Vít Zouhar

Inno Chana

Martin Opršál a Martin Kleibl, členové souboru OK Percussion Duo mě vyzvali k napsání skladby

pro větší počet bicích nástrojů.

Vybral jsem 21 nástrojů. Motivaci jsem získal ze Starého zákona (1 Samuelova 1,15–20). Z této události vychází chvalozpěv Inno Chana (tamtéž 2,1–10). Skladba je rozdělena do sedmi částí. Z každé z vět je preferováno určité nástrojové uskupení s důrazem na barevnost a rytmus. Některé věty mají menší hustotu a jsou v jedné rovině (například 1 a 7, zčásti také 5). Větší hustotu s prolínáním rytmů v rychlé podobě má zejména část 2. Toto je rámcový pohled na skladbu. Avšak v detailech dochází k mnohonásobného tvarování všech prvků mezi sebou, které vycházejí z názvů vět.

Nejde o epiku, nýbrž o lyrický, intuitivní vztah k námětu. Některé prvky procházejí celou skladbou.

Čtyřruční marimba se svou harmonií vytváří svou silou bod, ke kterému se ostatní prvky váží. Některé části (například 6) obsahují ve své členité tektonice všechny ve skladbě užité motivy.

František Emmert

Snímky z premiérového uvedení projektu v Mozartově sále Reduty:

O. K. Percussion Duo (Martin Kleibl a Martin Opršál)

Barvy míst01

Ensemble Opera Diversa v komorním obsazení (Iveta Kundrátová, Jan Bělohlávek, Kamila Jouzová j.h., David Šlechta, Lukáš Svoboda) při provedení skladby Heitora Villa-Lobose.

Barvy míst03

Ensemble Opera Diversa a O. K. Percussion Duo s mezzosopranistkou Lucií Hilscherovou a dirigentkou Gabrielou Tardonovou při provedení Beriových Folk Songs.

Barvy míst02