Klavírní recitál Kristýny Znamenáčkové

30. června 2020 v 19.00, Křišťálový sál Staré radnice, Brno

Ensemble Opera Diversa pořádá poslední předprázdninový koncert, klavírní recitál Kristýny Znamenáčkové s díly autorů 20. století v komorním prostoru Křišťálového sálu Staré radnice.

Program představuje hudbu od ozvěn impresionistických nálad přes dravé vlivy jazzu a moderny až k očištěnému, minimalistickému hudebnímu jazyku experimentálních 60. let dvacátého století. Pojítkem uvedených autorů je pro první polovinu dvacátého století příznačná a klíčová Paříž – v jejích kavárnách a školách se setkali Ježek s Martinů, Mompou a Koechlin. Klavírní Rapsodie Jaroslava Ježka zastupuje Ježkovu málo známou a zřídka hranou articifiální tvorbu. Za interpretaci Martinů Sonáty pro klavír obdržela Kristýna Znamenáčková v roce 2015 cenu soutěže Nadace Bohuslava Martinů.

PROGRAM:

JAROSLAV JEŽEKRapsodie pro klavír (1938) 8′

CHARLES KOECHLINNouvelles Sonatines n° 1 et 2 pro klavír (1923-1924) 13′

FREDERICO MOMPOUPaisajes pro klavír (1942-1960) 12′
I. La Fuente y la campana – II. El lago – III. Carros de Galicia

BOHUSLAV MARTINŮ: Sonáta pro klavír (1954) 22′
I. Poco allegro – II. Moderato – III. Adagio – Poco allegro

Recitál recenzoval pro portál Brno – Město hudby Lukáš Pavlica.

Kristýna Znamenáčková (roz. Sedláková) pochází z Boskovic. Na Konzervatoři Brno studovala nejdříve u Evy Horákové, poté u Dagmar Pančochové. Současně vystudovala španělský jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Po absolutoriu na konzervatoři nastoupila na AMU do Prahy, kde pod vedením Františka Malého získala ve hře na klavír bakalářský titul. Magisterské studium absolvovala na brněnské JAMU u Aleny Vlasákové a Jana Jiraského.

V současné době pokračuje tamtéž v doktorském studiu zaměřeném na klavírní tvorbu Bohuslava Martinů. Repertoárem se zaměřuje na hudbu 20. století s akcentem právě na tvorbu Bohuslava Martinů, spolupracuje se soudobým skladatelem Vítem Zouharem, s neskrývaným zájmem o minimalistickou a témbrovou hudbu se zúčastnila mimořádných hudebních projektů (živé provedení 24 hodin trvající skladby Erika Satieho v rámci festivalu Moravský podzim, koncertní provedení hudby Arvo Pärta ve spolupráci s Petrou Machkovou-Čadovou). Je koncertně aktivní jako sólistka i komorní a ansámblová hráčka (spolupráce s PS Kantiléna a Činohrou NdB, Ensemble Opera Diversa, se sólisty Janou Krajčovičovou-Tajovskou, Markétou Cukrovou, Ivou Bittovou). S Ensemble Opera Diversa a klavíristkami Lucií Schinzelovou a Pavlou Markovou roku 2019 nahrála díla Concentus Biiugis a Rustica Musa II. Jana Nováka. (více na znamenackova.cz/)


Koncert se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury a statutárního města Brna.