Nad propastí (Hartmann, Casella, Bartók)

Premiéra 27. dubna 2015 v Redutě.

Orchestr Ensemble Opera Diversa,

dirigent Tomáš Hanák,

housle Milan Paľa

klavír Alice Rajnohová

perkuse Martin Opršál

recitace Otakar Blaha

Koncert recenzoval Lukáš Baumann pro Musicologica.cz

V roce 2015 připomíná Ensemble Opera Diversa výročí konce druhé světové války cyklem unikátních programů věnovaných jednotlivým spojeneckým zemím. Děje se tak mimo jiné i ve spojitosti s Rokem smíření, vyhlášeným městem Brnem. Po úvodním koncertu amerických skladeb čtyřicátých let s názvem Hlas Ameriky se orchestr Ensemble Opera Diversa představí 27. dubna 2015 v programu s názvem Nad propastí. Divertimento pro smyčce Bély Bartóka (1881–1945) i Koncert pro klavír, tympány, bicí a smyčce Alfreda Caselly (1883–1947) vznikly na objednávku známého švýcarského dirigenta Paula Sachera, podobně jako některá díla Igora Stravinského, Bohuslava Martinů, Franka Martina nebo Arthura Honeggera. Bartók napsal své Divertimento během pouhé poloviny měsíce srpna 1939 jako poslední skladbu před emigrací z Maďarska. Oproti tomu Casella, do té doby přesvědčený zastánce italského fašismu, psal svůj Koncert (1943) v atmosféře strachu právě v době Mussoliniho pádu a neustálého ohrožení života. Energický Koncert spojující potemnělou masu smyčců, motorický klavírní part vetkaný do orchestrálního přediva i part tympánů a bicích končí překvapivě bez očekávaného finále, v jakési deziluzi. Protipólem obou skladeb je výrazně introvertní Concerto funebre německého skladatele Karla Amadea Hartmanna (1905–1963). Dílo napsal v roce 1939 jako výraz tichého protestu s německou invazí do českých zemí; skladba původně nesla název Musik der Trauer (Hudba smutku). Onen protest je zpřítomněn především citací husitské písně „Ktož sú Boží bojovníci“ zaznívající v podání sólových houslí. Díky spolupráci s Národním divadlem Brno se koncerty Ensemble Opera Diversa konají pravidelně ve vizuálně působivém a akusticky odpovídajícím Mozartově sále brněnské Reduty. Pod taktovkou Tomáše Hanáka, dirigenta Moravského divadla v Olomouci, se představí dva výjimeční sólisté. Houslista Milan Paľa vystupuje v tomto projektu s Ensemble Opera Diversa poprvé, zejména na poli hudby 20. a 21. století patří k nedostižným interpretům. S klavíristkou Alicí Rajnohovou uvedl orchestr Ensemble Opera Diversa během roku 2014 díla Vítězslavy Kaprálové a Jana Nováka. Sólisty doplní Martin Opršál na bicí ve skladbě Alfreda Caselly a herec Otakar Blaha.   Program

Alfredo Casella: Concerto pro klavír, tympány, perkuse a smyčce, pp. 69 (1943) 21´

Karl Amadeus Hartmann: Concerto funebre pro housle a smyčce (1939) 25´

Béla Bartók: Divertimento pro smyčce (1939) 25´