Naděje (n)a milosrdenství: orchestrální skladby Toivo Tuleva, Pēterise Plakidise a Arvo Pärta

Premiéra v pondělí 13. 6. 2016 v 19.00, Reduta (Mozartův sál), Zelný trh 4, Brno

Červnovým koncertem z děl pobaltských autorů pokračuje Ensemble Opera Diversa ve své snaze o neotřelé programy a co nejúčinnější zprostředkování citového náboje jednotlivých skladeb. Tentokrát poprvé s renomovaným tanečním souborem ProART Company.

OBSAZENÍ

Milan Paľa, housle
Jan Jiraský, klavír
Martin Opršál, bicí nástroje
Gabriela Tardonová, dirigentka

ProART Company, umělecký vedoucí, choreograf Martin Dvořák:
tančí Irene Bauer, Martin Dvořák, Zdenek Konvalina, Tereza Lepold Vejsadová a Lukáš Lepold

PROGRAM

Toivo Tulev: Cadenza II pro smyčce

Krajina jako zahrada těl, zahrada pokušení Hieronyma Bosche. Abstraktní uchopení forem a kontur slavného malíře v pohybovém rukopisu tří tanečníků. I tělo oproštěné od divadelních emocí v sobě nese pocit, který působí na diváka. O jeho obsahu však může rozhodovat i divák, nejen umělec sám.

Pēteris Plakidis: Hudba pro klavír, smyčce a tympány

Arvo Pärt: Wallfahrtslied pro smyčce a mužský sbor unisono

Tam, kde končí naše fyzické tělo, začíná tělo metafyzické. Na hranici těchto dvou sfér se nese jednoduše strukturovaný a vystavěný duet dvou zralých tanečníků, kteří sdělují nejen těly, ale píší i mezi jejich řádky.

Mikolaj Gorecki: Trzy utwory pro smyčce

Arvo Pärt: Fratres pro sólo housle, smyčce a bicí

Dva kontrasty – dvou těl, dvou přátel, dvou forem, dvou energií, dvou pohybových rukopisů, různých tanečních technik. Setkání kolegů po dvaceti letech, společné i vzdálené cesty a osudy, které se protnou v deseti minutách této geniální skladby.

K programu:

Ensemble Opera Diversa se dlouhodoběji věnuje také dílu dalšího estonského skladatele Toivo Tuleva (nar. 1958), jehož Cadenza II pro smyčce program otevře, a lotyšského autora Pēterise Plakidise (nar. 1947), poprvé představeného v Brně roku 2011 v rámci diversního koncertu v Besedním domě. Vedle jeho Hudby pro klavír, tympány a smyčce však v české premiéře zazní také Concerto-ballade pro dvoje housle, klavír a smyčce.

K nejznámějším dílům programu bezesporu náležejí skladby Arvo Pärta (nar. 1935). První verzi Fratres (bratři) napsal Pärt už v roce 1977 a posléze vytvořil několik verzí v různém obsazení, mezi nimiž svou mohutností a naléhavostí ční verze pro sólové housle, bicí nástroje a smyčce. Houslista Milan Paľa a hráč na bicí nástroje Martin Opršál jsou zárukou nevšedního a silného zážitku. V bohatém seznamu filmů, v nichž Fratres znějí, je tím nejzajímavějším či nejpříznačnějším film Paula Thomase Andersona There will be blood (2007, česky Až na krev). Fratres lze také chápat jako kontrast mezi horečným úsilím a nadpozemským klidem, jako ztvárnění rozporu mezi okamžikem a věčností. Ve skladbě Wallfahrtslied (Píseň k pouti) pro smyčce a mužský sbor unisono pak Pärt dává zaznít slovům žalmu 121: Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Právě především v Pärtových skladbách se představí ProART Company, s níž vystoupí i emeritní sólista Anglického národního baletu Zdenek Konvalina.

foto: Arathan Photography

Program koncertu ke stažení:

Tisková zpráva: