Z hlubin. Šostakovič: Symfonie č. 14

Dmitrij Šostakovič: Symfonie č. 14 pro soprán, bas a komorní orchestr, op. 135

Premiérové uvedení 2. listopadu 2015, 19.00, Dům umění města Brna

Dirigentka Gabriela Tardonová, soprán Lucie Kašpárková, bas Jan Šťáva, OK Percussion Duo

V roce 2015 připomíná Ensemble Opera Diversa výročí konce druhé světové války cyklem unikátních programů věnovaných převážně jednotlivým spojeneckým zemím. Děje se tak mimo jiné ve spojitosti s Rokem smíření, vyhlášeným městem Brnem. Po programech věnovaných americkým skladbám čtyřicátých let (Hlas Ameriky), dílům z doby 2. světové války (Nad propastí) a britskému repertoáru 20. století (Ostrov uprostřed proudu) zakončuje tento projekt výjimečné uvedení 14. symfonie Dmitrije Šostakoviče (1906–1975), a to v den památky všech věrných zesnulých. Předposlední, čtrnáctá symfonie vznikla v roce 1969. Šostakovič si vybral texty čtyř básníků s tematikou smrti a vytvořil tak působivý, sevřený cyklus jedenácti skladeb pro soprán, bas, komorní orchestr a perkuse. Symfonii dedikoval anglickému skladateli Benjaminu Brittenovi, který ji v roce 1970 uvedl v anglické premiéře.

Ensemble Opera Diversa uvádí toto dílo v nastudování své hlavní dirigentky Gabriely Tardonové a kmenovými sólisty Lucií Kašpárkovou a Janem Šťávou, o rozsáhlý instrumentář bicích nástrojů pečuje OK Percussion Duo.

Recenzovali Šimon Kořený pro portál OperaPlus a Boris Klepal pro Mestohudby.cz, tato recenze zazněla také v rámci vltavské Mozaiky dne 3. listopadu.

Fotografie: Arathan Photography