Patroni Diversy

Spolu s ředitelem dohlíží na přísnou hospodárnost chodu Ensemblu, aby o to štědřeji mohli být placeni zejména umělci, medvěd, tygr, bouřky, blesky a zemětřesení. Básníkovi též spolu s ředitelem klade na srdce, aby pamatoval na dojemné scény, aby výstup s medvědem umístil pokud možno na konec jednání a na závěr opery dal oblíbenou svatbu nebo odhalení pravé totožnosti postav pomocí věšteb, mateřských znamének na hrudi, bradavic na koleni, na jazyku, na uších atd.

Dle Marcella si Patron zaslouží především potlesk všeho druhu, jímž uctili umělci obojího pohlaví, jejich rodiny, ředitelé, krejčí, sboristé a jiné osoby náležející k souboru jistou a snadnou metodu Divadla podle módy za všechny užitečné a nepostradatelné rady, jak opery po moderním způsobu znamenitě skládati a prováděti. 

My máme pro Patrona připraveno :

  • poděkováním na webu a  v tištěných programech
  • pravidelnou informaci o Ensemblu (Newsletter)
  • přednostní rezervaci vstupenek
  • volnou vstupenkou ke každé Vámi zakoupené
  • 2 čestné vstupenky na premiéry sezony
  • možné návštěvy neveřejných zkoušek Ensemblu dle domlluvy
  • možnost stát se pasivním členem týmu při vybraném projektu
  • oslavná skladba/kantáta/hit?
  • jednou ročně překvapením (dárek, večírek?)