Pickelhering 1607 aneb Nový Orfeus z Bohemie opět v Brně

Neděle 26. června 2016, 19.00, Reduta (Mozartův sál), Zelný trh 4, Brno

Kratochvilná opera – Motto: „Tak můžem? – Můžeme. Vždycky můžem!“

  • Libreto: Pavel Drábek
  • Hudba: Ondřej Kyas
  • Dirigentka: Gabriela Tardonová
  • Režie: Tomáš Studený
  • Scénografie: Sylva Marková

Pickelhering 1607 vznikl při příležitosti 400. výročí vzniku první opery, Monteverdiho Orfea, a je poctou anglickým kočovným komediantům. Opera je každoročně reprízována a našla si již mnoho příznivců. Uváděna bývá často i open-air, v prostorách, které samy o sobě vytvářejí kulisu pro její historický námět, např. na nádvoří Domu Pánů z Kunštátu v Brně, na zámku v Náměšti nad Oslavou anebo Mikulově. Příběh volně pracuje s historickými reáliemi i postavami a rozvíjí svou vlastní zápletku, v níž nechybí mi­lostný konflikt. Skladba se drží tradičního formálního členění na uzavřená čísla a v ději jsou jímavá ariózní zastavení. Operou provází komické postavy dvou strážných alias českých čertů, Klofáše a Šmerdy (baryton a kontratenor), kteří v krátkých forbínách koření jednotlivé situ­ace hry svým naivním a zároveň prorockým humorem. Všechno je inscenováno při­znaně, v duchu scénického minimalismu a herec­kého maximalismu kočovných kome­diantů. Jde především o to, pobavit diváky vytříbeným vtipem; slovy principála anglic­kých komediantů Greena: „…jde o to, aby nás spolkli celé a zůstala jen chuť, jen poži­tek, jen vkus.“ Pickelhering – komická postava v kusech anglických a holandských kočovných hereckých skupin v 17. stol., výraz znamená také „nasolený sleď – slaneček“. Více zde