Podpořte nás

Ensemble Opera Diversa jako nezisková organizace potřebuje pro svou existenci stabilní a silné zázemí. K takovému nám přispívají (vyjmenovat) svými dotacemi, my bychom k nim rádi připojili i zdroje z nedotační sféry, proto zakládáme diversní Mecenášský klub.

Podpořte nás! I my máme co nabídnout!

Společenství lidí, kterým nestačí jen chodit na naše koncerty a operní představení, ale chtějí být součástí Ensemblu, chtějí nás podpořit a také si pak užít naše společné úspěchy.

Dovolte, abychom Vám představili Benedetta Marcella a jeho Divadlo podle módy – úzký svazek, který měl zásadní vliv na formování poetiky našeho souboru, náš slogan Opera – Hudba – Medvěd – Zemětřesení pochází právě odtud (vychází právě z něj).


Úrovně mecenášů

Podle Marcella každá divadelní společnost kromě jiného nutně potřebuje své Příznivce, Advokáty, Protektory a Patrony. I my takové hledáme. 


Příznivci Diversy

200,- Kč měsíčně

Chodí naproti umělkyním / umělcům a se škraboškou na tváři horlivě střeží vchod do divadla, pouštějíce dovnitř volně jen toho, kdo se mu líbí. Každodenně navštěvuje zpěvačky a zpěváky, při zkouškách většinou sedají v blízkosti primadon či medvěda. Konejší umělce a umělkyně, když jmenovaní soptí na kapelníka, ševce, krejčího atd.

Příznivcům Marcello nabízí háčkovaný váček s množstvím ostražitosti, čilosti, pozornosti, probdělých nocí, pronikavých pohledů, zdvořilostí, žádostí o první nebo druhou roli, svázaný stuhou barvy hudby. 

My Vaši podporu oceníme

 • poděkováním na webu a v tištěných programech
 • pravidelnou informaci o Ensemblu (Newsletter)
 • přednostní rezervaci vstupenek
 • volnou vstupenkou ke každé Vámi zakoupené
 • jednou ročně překvapením (dárek, večírek?)

Diversní protektoři umělců všech pohlaví

1000,- Kč měsíčně

Předhánějí se v pozornostech, žárlivosti, nesnesitelnosti atd. Obyčejně se v hudbě ani trochu nevyznají, leč provázejí svou umělkyni (svého umělce) do zkoušek, v ruce roli, ohřívadlo, čepeček, papouška, súvičku atd. Celou její / jeho úlohu dovedou nazpaměť a zpoza židle ji předříkávají.

Za jejich oddanost Benedetto Marcello nabízí velkou bednu plnou prostořekosti, nadutosti, domýšlivosti, marnivosti, hádek, závisti, pohrdání, pomluv, úskoků atd., které kolegové umělců zapomněli na zkoušce. 

 My přidáváme

 • poděkováním na webu a  v tištěných programech
 • pravidelnou informaci o Ensemblu (Newsletter)
 • přednostní rezervaci vstupenek
 • volnou vstupenkou ke každé Vámi zakoupené
 • 2 čestné vstupenky na premiéry sezony
 • návštěva neveřejné zkoušky Ensemblu
 • jednou ročně překvapením (dárek, večírek?)

Diversní zemětřesení

Přejete si přispívat méně či více často, menší či větší částku nebo přispět jen jednou? Rádi byste financovali jen určitý projekt, připravovaný koncert nebo operní premiéru, ale nechcete být Diversním příznivcem, Advokátem, Protektorem či Patronem? Staňte se našim Zemětřesením. Podmínky domluvíme individuálně na diversa@operadivesa.cz, Medvěd bude rád!
Není nutné být na podporu sám, rádi v našem Mecenášském klubu přivítáme i skupiny, rodiny a firmy.

Váš příspěvek podpoří sezónu Ensemblu Opera Diversa, pomůže uvést nové skladby a opery. Můžete si jej odečíst od daňového základu. Potvrzení o daru je samozřejmostí.

Diversní advokáti

500,- Kč měsíčně

Poskytnou Ensemblu svůj dům ke zkouškám, uzavírají smlouvy s medvědem, bouřkou a zemětřesením. Jejich úsudek rozhoduje při výběru tanců  a intermezz, urovnávají rozepře mezi členy Ensemblu a pro pozdvižení a vážnosti divadla udělají nemožné.

Marcello by Advokáty ocenil balíkem smluv z různých divadel, cedulemi o pronájmu lóží, směnkami vystavenými na nedobytnou banku, spolu s náčrtky hrdinských a milostných operních scén.

My nabízíme

 • poděkováním na webu a  v tištěných programech
 • pravidelnou informaci o Ensemblu (Newsletter)
 • přednostní rezervaci vstupenek
 • volnou vstupenkou ke každé Vámi zakoupené
 • 2 čestné vstupenky na premiéry sezony
 • jednou ročně překvapením (dárek, večírek?)

Patroni Diversy

2000,- Kč měsíčně

Spolu s ředitelem dohlíží na přísnou hospodárnost chodu Ensemblu, aby o to štědřeji mohli být placeni zejména umělci, medvěd, tygr, bouřky, blesky a zemětřesení. Básníkovi též spolu s ředitelem klade na srdce, aby pamatoval na dojemné scény, aby výstup s medvědem umístil pokud možno na konec jednání a na závěr opery dal oblíbenou svatbu nebo odhalení pravé totožnosti postav pomocí věšteb, mateřských znamének na hrudi, bradavic na koleni, na jazyku, na uších atd.

Dle Marcella si Patron zaslouží především potlesk všeho druhu, jímž uctili umělci obojího pohlaví, jejich rodiny, ředitelé, krejčí, sboristé a jiné osoby náležející k souboru jistou a snadnou metodu Divadla podle módy za všechny užitečné a nepostradatelné rady, jak opery po moderním způsobu znamenitě skládati a prováděti. 

My máme pro Patrona připraveno

 • poděkováním na webu a  v tištěných programech
 • pravidelnou informaci o Ensemblu (Newsletter)
 • přednostní rezervaci vstupenek
 • volnou vstupenkou ke každé Vámi zakoupené
 • 2 čestné vstupenky na premiéry sezony
 • možné návštěvy neveřejných zkoušek Ensemblu dle domlluvy
 • možnost stát se pasivním členem týmu při vybraném projektu
 • oslavná skladba/kantáta/hit?
 • jednou ročně překvapením (dárek, večírek?)

Podmínky odečtu daru neziskové organizaci od základu daně

Fyzické osoby

Fyzické osoby (včetně zaměstnanců, podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu). Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst AŽ 15 % ze základu daně.

Právnické osoby

Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu). Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst AŽ 10 % z již sníženého základu daně. Délka členství v klubu není nijak podmíněna Medvědem ani Zemětřesením, záleží jen na Vás, jak dlouho se Vám s Diversou bude líbit. Členství můžete kdykoliv zrušit.

Zaměstnanci

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.

Osoby samostatně výdělečně činné

(OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.


Chcete to být Vy, kdo bude mít blahý vliv na rozvoj našeho Ensemblu?