Registrační formulář

Registrace do mecenášského klubu

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno
Kontaktní email
Kontaktní telefon
Korespondenční poštovní adresa
Přeji si darovat
Vyběr mecenášského tarifu
Nechci být slavný
Souhlas
Odesláním vyplněného formuláře vyjadřuji dobrovolný souhlas se zpracováním mých osobních údajů zapsaným spolkem Ensemble Opera DIversa (Zahradní 453/52, 628 00 Brno – Líšeň) po dobu neurčitou. Údaje budou použity pouze pro vnitřní potřebu Ensemble Opera Diversa, z.s. za účelem mého dalšího informování. Mám právo přístupu ke svým údajům, právo na opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.