Příznivci Diversy

Chodí naproti umělkyním / umělcům a se škraboškou na tváři horlivě střeží vchod do divadla, pouštějíce dovnitř volně jen toho, kdo se mu líbí. Každodenně navštěvuje zpěvačky a zpěváky, při zkouškách většinou sedají v blízkosti primadon či medvěda. Konejší umělce a umělkyně, když jmenovaní soptí na kapelníka, ševce, krejčího atd.

Příznivcům Marcello nabízí háčkovaný váček s množstvím ostražitosti, čilosti, pozornosti, probdělých nocí, pronikavých pohledů, zdvořilostí, žádostí o první nebo druhou roli, svázaný stuhou barvy hudby. 

My Vaši podporu oceníme

  • poděkováním na webu a v tištěných programech
  • pravidelnou informaci o Ensemblu (Newsletter)
  • přednostní rezervaci vstupenek
  • volnou vstupenkou ke každé Vámi zakoupené
  • jednou ročně překvapením (dárek, večírek?)