Renesanční polyfonie v kostele sv. Jakuba v Brně

Středa 22. 6. 2016 ve 20.00, kostel sv. Jakuba, Brno

vstupné dobrovolné

 

Ensemble Versus, sbormistr Vladimír Maňas

a hosté: Miroslav Kůzl a Lumír Škvařil (cinky), Pavel Novotný, Ondřej Sokol a Tomáš Lajtkep (renesanční trombóny)

Mše Super Undique flammatis Jakoba Handla Galla a renesanční moteta (L´Héritier, Crecquillon, Gallus, Zangius)

 

Moteto Undique flammatis napsal Jacobus Handl Gallus k oslavě volby nového olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského. Vzhledem k příležitosti má tato sedmihlasá (!) skladba na pozoruhodný latinský text nutně optimistický charakter, ale volba Pavlovského v roce 1579 skutečně znamenala výrazný impuls pro obrodu moravské katolické církve a do určité míry i země samotné. Půvabné motivy Handl Gallus přiřadil zejména ke klíčovým pasážím zhudebněné básně: i řekl Bůh „budiž mír“, „jásejte“, „a ty, ohni, prchni“. Roku 1580, už jako kapelník olomouckého biskupa, vydal v pražské tiskárně Jiřího Nigrina také první svazek svých mší (Selectiores quaedam missae). Do této sbírky zahrnul i mši Super Undique flammatis, v níž v pěti částech mešního ordinaria zajímavým způsobem použil pasáží (začátek moteta se tak stal začátkem téměř všech částí mše) i motivů původní skladby. Radostné zvolání „budiž mír“ použil například v části Credo (Věřím) u textu „A stal se člověkem“, závěrečnou polyfonní pasáž  „prchni“ pro text „sestoupil z nebe“ a především pro závěr každé části. Dlouho ztracené moteto teprve v roce 2015 rekonstruovali a k tisku připravili muzikologové Marc Desmet a Marko Motnik, nyní tak poprvé zaznívá i v souvislosti se stejnojmennou mší, která je osou celého našeho zpívaného rozjímání.

Skladatel Handl Gallus i biskup Pavlovský se nejpozději roku 1579 setkali právě v Brně. O skladatelových kontaktech s městem svědčí skutečnost, že moteto Undique flammatis na sklonku roku 1580 věnoval také brněnské městské radě a dle radních účtů za to obdržel odměnu pět zlatých. Městská rada jako patron farního kostela sv. Jakuba tehdy řídila také pokračující přestavbu chrámu, jen o rok později (1581) přibyl ke dvěma hudebním emporám, zavěšeným na proti sobě po stranách kněžiště, ještě prostorný západní kůr nad vchodem. Rozlehlost kůru sice neměla přímou souvislost s tehdy běžným obsazením chrámové hudby (požadavek umístit na kůr 160 hudebníků pochází až z 19. století), ale k naplnění chrámového prostoru dostatečně silnou hudební produkcí bylo v zaplněném kostele zapotřebí také hudebníků městského věžného. Jejich nástroje, především cinky a trombóny, především zesilovaly zpěv školního sboru, případně (jak k tomu vyzývá sám Handl Gallus v případě skladeb s větším počtem hlasů) mohly některý hlas přímo zastoupit.

Další skladby, které doplňují Handlovu mši, náležejí svými texty do období mezi hodem velikonočním a svatodušním, tradičně největšími svátky. L´Héritierovo Surrexit Pastor bonus (Vstal dobrý pastýř) jakoby zachycovalo ještě nejistotu nedělního brzkého rána, kdy Marie putují ke hrobu, aby pomazaly Kristovo tělo. Hrob je však prázdný. Ve své době velmi oblíbený skladatel Thomas Crecquillon je představen svatodušním motetem Factus est repente, které užívá motivy původní chorální melodie na týž text, a „žebříkovým“ motetem Vidit Jacob scalam, které zaznívalo o svátku posvěcení chrámu. Program doplňují ještě díla rudolfínských skladatelů, velikonoční dvojsbor Hanse Leo Hasslera a dvě šestihlasá díla Nicolause Zangia, na počátku 17. století kapelníka Karla z Lichtenštejna.

 

Program

Jacobus Handl Gallus (1550–1591): Undique flammatis à 7

Alessandro Orologio (cca1550–1633): Intrada à 5

Jean L’Héritier (cca1480–cca1551): Surrexit Pastor bonus à 6

Jacobus Handl Gallus: Missa Super Undique flammatis à 7 Kyrie, Gloria

Thomas Crecquillon (1505–1557): Factus est repente à 5

Jacobus Handl Gallus: Missa Super Undique flammatis à 7 Credo

Thomas Crecquillon: Vidit Jacob scalam à 5

Jacobus Handl Gallus: Missa Super Undique flammatis à 7 Sanctus

Michael Praetorius (1570–1621): Surrexit Christus à 4

Hans Leo Hassler (1564–1612): Angelus Domini à 8

Jacobus Handl Gallus: Missa Super Undique flammatis Agnus Dei à 8

Nicolaus Zangius (1570–1617): Sancta Trinitas à 6

 

Komorní sbor Ensemble Versus se věnuje výhradně duchovní hudbě z období renesance, raného baroka, dvacátého století i dílům soudobým. Soubor vznikl v roce 2003 jako komorní sbor studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně pod záštitou Ústavu hudební vědy FF MU.
V roce 2009 se stal součástí brněnského sdružení hudebníků Ensemble Opera Diversa.

Sbor založil a dosud vede Vladimír Maňas.

Sbor: Zuzana Raicová, Marie Rosová, Jana Tebichová (soprán), Anna Dubská, Veronika Hrůzová, Jana Šuplerová, Lenka Zlámalová (alt), Marek Javora, Jan Mareček, Marek Otevřel, Vojtěch Schlemmer (tenor), Pavel Blažek, Adrian Hundhausen, Lukáš Rýdlo, Libor Skokan (bas)