Moravská klasicistní hudba pro postní dobu

Premiéra: 14. března 2018, 20.00, kostel sv. Josefa, Brno

V podání instrumentálního souboru Musica Figuralis a komorního sboru Versus zazněl poprvé během roku 2018 neobvyklý program duchovní hudby pro postní období. Dirigent a varhaník Marek Čermák jej připravil z dosud neznámých děl významných moravských a slezských skladatelů 2. poloviny 18. století. 

Program koncertu odkazuje svou formou k původní podobě katolické mše: kombinuje překvapivě velmi úsporné zhudebnění mešního ordinaria (Kyrie, Credo, Sanctus, Agnus) olomouckého katedrálního kapelníka Josepha Puschmanna s liturgicky vhodnými díly jeho současníků. Skladby jsou předepsány pro velmi zajímavé a i na tehdejší dobu neobvyklé obsazení čtveřice pěveckých hlasů ve spojení s obligátně komponovanými dechovými nástroji (trombóny s cinkem) a basovou linkou s důležitou rolí sólových varhan. V liturgické hudbě měly své pevné místo i instrumentální skladby, které v programu zastupují ukázky z varhanního a violoncellového koncertu J. Puschmanna a J. A. Gureckého.

reprízy v roce 2018

PRAHA 17. března, 19.30, Zrcadlová kaple Klementina

OSTRAVA 24. března, 18.00, kostel sv. Ducha

BOLATICE 25. března, 16.00, kostel sv. Stanislava

JAVORNÍK 1. července, 16.00, kostel Nejsvětější Trojice 

Program:

/Introitus/ Joseph Puschmann (1738–1794) – Ecce quomodo moritur iustus

(Brno, bazilika Nanebevzetí Panny Marie)

Joseph Puschmann – Missa Quadragesimalis in a minore, Kyrie

(Olomouc, chrám sv. Mořice)

/Graduale/ Johann Nepomuk Brossmann (1731–1798) – Christus factus est

(Kroměříž, kostel sv. Jana Křtitele)

Joseph Puschmann – Concerto per il Organo, Andante

(zámek Sádek u Třebíče)

Joseph Puschmann – Missa Quadragesimalis in a minore, Credo

/Offertorium/ Peregrino Gravani (1732–1815) – Offertorium pro Coena Domini

(Brno, kostel sv. Jakuba)

Joseph Puschmann – Missa Quadragesimalis in a minore, Sanctus & Benedictus

Joseph Puschmann – Miserere mei Deus / alternatim

(Brno, bazilika Nanebevzetí Panny Marie)

Josef Antonín Gurecký (1709–1769) – Concerto per il Violoncello in a minore, Largo

(zámek Wiesentheid)

Joseph Puschmann – Missa Quadragesimalis in a minore, Agnus

/Communio/ Johann Nepomuk Brosmann – Adoro Te

(Kroměříž, kostel sv. Jana Křtitele)

Obsazení

 • Musica figuralis, umělecký vedoucí Marek Čermák
 • Ensemble Versus, umělecký vedoucí Vladimír Maňas

Účinkující

 • Cink – Richard Šeda
 • Altový trombón – Jakub Zívalík
 • Tenorový trombón – Ondřej Sokol
 • Basový trombón – Jan Nosek
 • Lesní rohy – Rudolf Linner, Jiří Tarantík
 • Violoncello – Petra Machková Čadová
 • Violon – František Dvořák
 • Varhanní pozitiv – Ondřej Múčka
 • Řídí – Marek Čermák

Provedení v autentické interpretaci na dobové nástroje

Musica figuralis  je vokálně-instrumentální těleso zaměřené na stylovou interpretaci hudby zejména druhé poloviny 18. století v rámci provozovací praxe na dobové nástroje. Soubor za účelem provádění chrámové, později i světské hudby pozdně barokní Moravy založil roku 1997 dirigent, cembalista a varhaník Marek Čermák.  Umělecká činnost ansámblu se po pěti letech ve specializaci rozrostla na provozování novodobých premiér pozdně barokní a klasicistní hudby  dochované na území Čech, Moravy, Slezska, Rakouska a Itálie. Repertoár souboru se vztahuje zejména k okruhu naši veřejnosti dosud neznámých skladatelů, mezi něž se předně řadí dómští kapelníci v Olomouci, řádoví skladatelé a kantoři působící na Moravě a ve Slezsku, v Čechách, ve Vídni a jejím okolí. Nedílnou součástí programu ansámblu se stává také hudba z lokalit Bavorska, Dolních Rakous a Itálie, jež významně ovlivnila hudební styl na našem území a nabízí nám možnost jejího srovnání s dobovou tvorbou významných center. Soubor tedy představuje ve svých programech díla v rozsahu od komorní instrumentální tvorby přes skladby koncertantní, symfonické, operní a oratorní až po velké chrámové vokálně-instrumentální kompozice.

Marek Čermák (*1977) je absolventem orchestrálního dirigování na brněnské JAMU. Své hlavní zaměření soustředí na interpretaci zejména tzv. staré hudby a hudby soudobé. Teoretické poznatky v oboru provozovací praxe získává studiem rozličných hudebních traktátů a archiválií z doby 18. století, praktické zkušenosti orchestrální a ansámblové stejně jako komorní a sólové hry u osobností Shaleva ad El, Jamese Johnstona a u kontinuového hráče Jespera Bøje Christensena. Je uměleckým vedoucím souboru Musica Figuralis, spolupracuje se soubory Societas incognitorum, Sol et Sedes, Ars Brunensis Chorus, Solamente naturali, Czech Ensemble Baroque, s Filharmonií Brno a Moravskou filharmonií Olomouc, aj. Je dirigentem rozličných operních projektů souboru Ensemble Damian a vedoucím soukromých projektů v oboru staré a soudobé hudby. V souvislosti se svojí praxí se věnuje výuce souborové hry a generálbasu dle traktátů z 18. století s aplikací na hru cembalového a varhanního kontinua. Těžištěm jeho působení je řízení projektů zaměřených na obnovené premiéry moravské a české hudby z doby 2. poloviny 18. století v autentické interpretaci na dobové nástroje.