Před bouří (2013)

Poprvé uvedeno 10. listopadu 2013 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně-Zábrdovicích.

Recenze koncertu zde

Společný projekt ansámblu renesančních dechových nástrojů a komorního sboru je věnován chrámové hudbě přelomu 16. a 17. století. V jednotlivých skladbách se odráží pocit ohrožení (vyjádřený dobovou prosbou za mír Da pacem Domine) a také určitý stylový zlom. Zaznějí tak díla výsostně polyfonní, ale také skladby manýristické, které úzkost nebo naopak milostný cit vyjadřují pomocí chromatických postupů.

Prolnutí instrumentálního ansámblu a sboru odkazuje k dobové praxi spolupráce městských trubačů a chrámových hudebníků, kdy nástroje doplňovaly nebo nahrazovaly zpěvní linky. V případě nejmladší skladby (Rognoniho Tota pulchra es) se pak jedná o kompozici s přímo předepsaným kvartetem dechových nástrojů. K vidění i slyšení tak budou renesanční trombóny, ale také cink, virtuózní nástroj nejvíce oblíbený právě kolem roku 1600. Cinkenista a vedoucí souboru Capella Ornamentata Richard Šeda právem patří k současné světové špičce hráčů na tento nástroj.

Ensemble Versus se ve své dramaturgii systematicky věnuje méně známým renesančním dílům. V tomto programu jsou představena především moteta německého skladatele Nicolause Zangia (1570–1617 Olomouc). Ten na počátku 17. století patřil mezi dvořany císaře Rudolfa II., ale především zastával místo kapelníka Karla z Lichtenštejna, tehdy nejbohatšího muže Moravy. Zangiova pozoruhodná a velmi různorodá moteta pocházejí ze sbírky Cantiones sacrae (qvas vvlgo motetas vocant) qvae tam viva voce, quam omnis generis Instrumentis …  (Posvátné písně zvané též moteta, pro hlasy i nástroje všeho druhu, Vídeň 1612), věnované Hynkovi mladšímu Bruntálskému z Vrbna. Zangiova moteta doplňují pozoruhodné skladby jeho vrstevníka Hanse Leo Hasslera, taktéž rudolfínského dvořana, a o generaci staršího Orlanda di Lassa, který až do počátku 17. století patřil mezi nejvydávanější skladatele vůbec.

Program:

 • Jacob Paix (1556–c.1623): Da pacem Domine (varhanní transkripce moteta Orlanda di Lassa)
 • Hans Leo Hassler (1564–1612): Ad Dominum cum tribularer à 5
 • Nicolaus Zangius (1570–1617): Ad te levavi à 6
 • Orlando di Lasso (1532–1594): In Monte Oliveti à 6
 • Nicolaus Zangius: Jesu dulcis memoria à 6
 • Giovanni Domenico Rognoni Taeggio (†1624?): Tota pulchra es à 8
 • Salomone Rossi (1570–1630): Sonata in dialogo detta la Vienna
 • Nicolaus Zangius: Tota pulchra es à 6
 • Nicolaus Zangius: Exultate justi in Domino à 6
 • Hans Leo Hassler: Angelus Domini à 8
 • Orlando di Lasso: Da pacem Domine à 6
 • Nicolaus Zangius: Sancta Trinitas à 6

 

Soubor renesančních dechových nástrojů Capella Ornamentata 

 • Richard Šeda, cink / umělecký vedoucí
 • Miroslav Kůzl, cink
 • Pavel Novotný, Jan Nosek, Tomáš Lajtkep – renesanční pozouny
 • Marek Čermák, varhanní positiv

Komorní sbor pro duchovní hudbu Ensemble Versus

 • sbormistr Vladimír Maňas

záznam z koncertu na YouTube