Současná duchovní hudba v Brně: díla F. G. Emmerta a Arvo Pärta

1 - Main1

17. září 2019, 20.00, kostel sv. Augustina, Brno

Sólisté: Milan Paľa (housle, viola), Marek Paľa (varhany) a Jarmila Balážová (mezzosoprán). Diriguje Marián Lejava.

PROGRAM:

Arvo Pärt (*1935): Fratres pro housle, smyčce a bicí (1977) 10′

František Gregor Emmert: Symfonie č. 25 pro violu, varhany, mezzosoprán a smyčce (2012) 39′

Záznam 25. symfonie Františka Gregora Emmerta k poslechu zde.

Více k programu zde

Koncert recenzoval Jiří Čevela pro portál Opera Plus.

17. 9. 2019, foto Vít Kobza

Program ke stažení:

Tisková zpráva ke stažení:

video: Martin Fiala

Milan Paľa je původem slovenský houslista a violista. Již během svého studia na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banské Bystrici získával jednu cenu za druhou a těšil se nepřehlédnutelné mezinárodní pozornosti na evropských soutěžích, jako je Concourse Moderne Riga, Anglo-Czechoslovak Trust London, Leoš Janáček International Competition Brno, Bohuslav Martinů Competition aj. Později pokračoval ve studiu na Hochschule für Musik und darstellende Kunst Wien a Janáčkově akademii múzických umění v Brně. V období studia se pravidelně účastnil mezinárodních mistrovských kurzů Vladimira Spivakova v Zurichu. Jako sólista spolupracoval s řadou prestižních světových orchestrů. Jeho diskografii tvoří již více než dvacet titulů. Prozatím jedinečným a nepřekonaným projektem na česko-slovenské hudební scéně je antologie slovenské tvorby pro sólové housle, díky které obdržel v roce 2009 Cenu Ľudovíta Rajtera. Milan Paľa je dosud druhým nositelem této ceny, kterou získal nejen za výjimečné interpretační schopnosti, ale také za svůj ojedinělý přístup ke slovenské hudební tvorbě. S Ensemble Opera Diversa poprvé vystoupil v dubnu 2015 jako sólista v Concerto Funebre Karla Amadea Hartmanna. Samostatné místo v tvorbě Milana Paľy zaujímá unikátní nástroj pětistrunné housle „milanolo”. Více na milanpala.com

Varhaník Marek Paľa se narodil se 4. 8. 1979 v Prešově. Od roku 1986 začal navštěvovat Základní uměleckou školu tamtéž, kde se věnoval hře na klavír. Od roku 1993 do roku 1999 navštěvoval Konzervatorium Jána Levoslava Bellu v Banské Bystrici, kde studoval hru na varhany a dirigování. Roku 1999 nastoupil na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, kde pokračoval ve studiu hry na varhany pod vedením profesorky Kamily Klugarové. Od roku 1998 navštěvoval Mistrovské varhanní kurzy v Curychu pod vedením Jeana Guillou. Zúčastnil se také řady soutěží – 2. cena na soutěži Anglo Czechoslovak Trust 2001 v Anglii v komorní hře. Roku 2003 ukončil studium na JAMU absolventským koncertem. Nyní působí jako externí pedagog na JAMU, kde vyučuje improvizaci klavíru a komorní hru. Koncertuje v řadě zemí Evropy – např. Slovenská republika, Česká republika, Německo, Švýcarsko, Belgie, Anglie.

Mezzosopranistka Jarmila Balážová se narodila v Lučenci. V roce 2011 absolvovala na Konzervatoři v Bratislavě. Během studia se podílela na několika projektech komorního sboru a opery konzervatoře. V roce 2017 dokončila magisterské studium Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve třídě doc. MgA. Marty Beňačkové. V rámci projektu komorní opery ztvárnila roli Lapáka z opery Příhody lišky Bystroušky Leoše Janáčka, postavu Matky z jednoaktové opery Slzy nože Bohuslava Martinů, roli Altistky v opeře Impresário v koncích Domenica Cimarosy a postavu Třetí Dámy z opery Kouzelná flétna Wolfganga Amadea Mozarta. Půlroční studijní pobyt absolvovala v roce 2015 na Varšavské Akademii Fryderyka Chopina. Pravidelně spolupracuje s uznávanými slovenskými soubory staré hudby jako např. Il Cuore barocco či Solamente naturali. Na Mezinárodní pěvecké soutěži Imricha Godina IUVENTUS CANTI získala v roce 2015 interpretační cenu Bachovej spoločnosti na Slovensku a o rok později Čestné uznání ve své kategorii. Má za sebou spolupráci se soubory Ensemble Opera Diversa, Brno Contemporary Orchestra, International Choir Academy Lübeck, L’Armonia Terrena a dirigenty Ondrejem Olosem, Zdeňkem Klaudou, Pavlem Šnajdrem, Rolfem Beckem či Pavlem Tužinským. V roce 2017 premiérově se souborem Ensemble Opera Diversa provedla 25. symfonii Františka G. Emmerta a také ztvárnila roli Boženy Němcové v opeře Jsem kněžna bláznů Lenky Noty a Olgy Sommerové pod taktovkou Gabriely Tardonové.

Marián Lejava (*1976) je slovenský dirigent, skladatel a pedagog. Na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě studoval dirigování u Ondreje Lenárda a skladbu u Vladimíra Bokese. Zúčastnil se mnoha mistrovských kurzů dirigentských (Z. Nagy, G. Herbig, P. Eötvös, I. Fischer) i skladatelských (T. Murail, E. Urbanner, K. Huber, Ch. Wolff). Jako dirigent Lejava v posledních patnácti letech premiéroval více než sto komorních, orchestrálních a scénických skladeb domácích i zahraničních skladatelů, mnohé z nich za jejich úzké, osobní spolupráce (E. Sharp, D. Dramm, I. Matsushita, V. Cordero, početní slovenští autoři a mnozí další). Je hostujícím dirigentem ve Slovenském národním divadle, Slovenské filharmonii, Státní filharmonii Košice a Státní opeře Košice a šéfdirigentem ansámblu Prague Modern. V letech 2005–2007 šéfoval ansámblu Melos Ethos a v letech 1999–2009 vedl soubor VENI. Jako dirigent projel Evropu, Japonsko a Čínu s jak koncertními, tak operními kusy.

Koncert se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury a statutárního města Brna