Renesanční moteta pro 6 až 24 hlasů

13. října 2019, 17.00, kostel sv. Jakuba, Brno

Skladby Jacoba Handla Galla, Leonharda Lechnera a Orlanda di Lasso. Soubory Societas Incognitorum, Octopus Vocalis, Castello in Aria, Illegal consort, Svatomichalská gregoriánská schola a Ensemble Versus.

Řídí Eduard Tomaštík.

Recenzovali Ondřej Musil pro portál Operaplus a Markéta Ottová pro portál Klasikaplus.

Unikátní pokus o vzkříšení pozapomenutého repertoáru.

Ačkoli Jacob Handl Gallus ubezpečuje v předmluvě své sbírky kantory, že není tak obtížné provést jeho skladby pro více hlasů (protože lze přece využít různých nástrojů a především těch, které jsou schopné vícehlasé hry), k pokusu rozeznít takto chrám sv. Jakuba v Brně je nezbytné, aby své síly spojilo více souborů. Koncert navazuje na odpolední dílnu v sobotu 12. 10. 2019, v jejímž rámci se přímo už v chrámovém prostoru budou připravovat vybraná díla. Jednotlivé sbory a soubory také přispějí ukázkami z vlastního repertoáru.

Vedle sebe tak zazní jednohlasý chorální zpěv, instrumentální kusy přelomu renesance a baroka i tehdy velmi oblíbená vícesborovost, v našem nastudování propojující hlasy i nástroje: přibližně 35 zpěváků, varhanní positiv, cembalo, cinky, trombón a soubor viol da gamba.

Vícesborové skladby programu

Jacob Handl Gallus: Cantate Domino a 24 

Leonhard Lechner: Laudate Dominum a 15

Jacob Handl Gallus: Sapientiam omnium a 12

Orlando di Lasso: Magnificat II toni a 6 alternatim

Jacob Handl Gallus: Laudate Dominum in sanctis ejus a 24 

foto Jana Šuplerová