Zpívané dědictví Jednoty aneb Písně z bratrských kancionálů

12. listopadu 2023 v 18:00, evangelický kostel v Boskovicích

13. listopadu 2023 v 19:00, českobratrský evangelický chrám Jana Amose Komenského („Červený kostel“)

Komorní sborový koncert připomene hudební dědictví Jednoty bratrské v originálních zpěvech z kancionálů 16. století i v úpravách českých autorů 20. století (Jaromír Urbanec, Adolf Cmíral, Otmar Mácha, Petr Eben).

Foto: Evgeniia Tokmakova